Komparation - Krav til skriveøvelse  
     
   

 

Skriveøvelsen skrives i grupper på 3 (evt. unntak må avtales med FSN på forhånd). Gruppene skal være ferdig formet senest innen tirs. 14.11

Skisse til skriveøvelsen skal legges frem til diskusjon på heldagsseminaret i Uke 49. På heldagsseminaret i Uke 11 legges skriveøvelsen frem som et formelt konferanse-innlegg

De studerende har fritt temavalg til skriveøvelsen - MEN: teksten skal på en eller annen måte dreie seg om "komparasjon", og benytte seg av (i det minste) noe av den litteratur som gjennomgåes på kurset. De studerende må gjerne benytte eget materiale til skriveøvelsen (feltmateriale, egen erfaring, media, faglitteratur etc.).

Innleveringsdag for full skriveøvelse (2 moduler):
Fred. 23.03.01, før 15.00 (i resepsjonen)

Tilbakeleveringsdag: Mand. 09.04.01

Innleveringsdag for halv skriveøvelse (1 modul):
Torsd. 01.12.00, før 15.00 (i resepsjonen)

 

 

Institut for Antropologi, Københavns Universitet
Frederiksholms kanal 4, DK-1220 København K, Denmark
Tel: +45 35323464 - Fax: +45 35323465 - E-mail: reception@anthro.ku.dk