Antropologiens teorihistorie - Del 2 Forår 2004
ved Finn Sivert Nielsen

Viktige beskjeder12.3 Oppgaver til skriveøvelsen er lagt ut på hjemmesiden! Klikk på linken "Skriveøvelser" fra kurshjemmesidens forside.
12.3 Mulighet for senere avlevering av skriveøvelsen er lagt ut på hjemmesiden!
3.3 Nye datoer for skriveøvelsen er lagt ut på hjemmesiden!
4.2 Endring i leselisten. Artikkelen til Gluckman som står på den leseliste som står i kompendiet er strøket fra 3. utgave av McGee og Warms. Det er derfor laget noen master-kopier av den som dere kan kopiere fra. Masterkopiene (5 stk.) ligger i en boks i receptionen, merket: "Artikkel til teorihistorie - Del 2".
4.2 Instruksjoner om skriveøvelsen er lagt ut på siden.