Et lite galleri
av noen av de antropologer som blir forelest over


Gregory Bateson og Margaret Mead på feltarbeid på Ny Guinea

005.jpg

Max Gluckman

Fredrik Barth

Mary Douglas

Victor W. Turner

Clifford Geertz

{Dr. Jean Briggs}

Jean Briggs