Teorihistorie
Institut for Antropologi, Copenhagen University
Finn Sivert Nielsen

Første semester: Antropologiens historie frem til 1950

Tidslinjer og oversikter

Tidslinjene fra grunnboken:

Antropologiens forhistorie
Klassisk britisk antropologi
Klassisk amerikansk antropologi
Klassisk fransk antropologi
Efterkrigstidens antropologi

Diagrammer over innflytelseslinjer i faghistorien 

Antropologihistorien på én side (8.9.04)

Et antropologisk stamtre
Symbolantropologiens genese

"Dinogram" over teorihistorien frem til 1959