Teorihistorie
Institut for Antropologi, Copenhagen University
Finn Sivert Nielsen

Første semester: Antropologiens historie frem til 1950

Undervisningsplan

Ifølge studieplanen skal det leses i alt 600 sider teorihistorie på 1. og 2. semester. Jeg har enerådig forhøyet dette til 700 sider, dels fordi dere er det første semesteret som leser en sammenhengende fremstilling av teorihistorien - denne gjør det enklere å begripe hvordan det hele henger sammen.

Grunnbok:
Eriksen, Thomas Hylland & Nielsen, Finn Sivert. 2002. Til verdens ende og tilbake: Antropologiens historie. Bergen: Fagbokforlaget. [238 s. tekst]

Nedenfor angis tema og tid for hver forelesning. Under hver forelesning står oppført artikler og tekstutdrag som skal leses til hver gang (finnes i kompendiet; for fulle henvisninger, se den alfabetiske leselisten); dessuten står det oppført avsnitt fra grunnboken som er særlig relevante for vedkommende gang. Det er imidlertid en god idé å ligge litt foran forelesningene i lesningen av grunnboken.

08.9 Overblikk over antropologiens historie
15.9 Fagets forutsetninger
Grunnboken: s.13-42 (kapittel 1-2)
Marx, Karl. 1844. Estranged labour. [9 s.]
22.9 Britisk evolusjonisme og tysk kulturhistorie
Grunnboken: s.42-59 (kapittel 2)
Tylor, Edward B. 1881. History and mythology. [29 s.]
Frazer, James G. 1922. The golden bough: Kapittel 68-69. [15 s.]
29.9 Klassisk sosiologi
Grunnboken: s.59-68 (kapittel 2)
Durkheim, Émile. 1897. Anomie og handlingslivets struktur. [8 s.]
Simmel, Georg. 1902. Storbyene og åndslivet. [16 s.]
Weber, Max. 1920. Vestens rasjonalitet. [12 s.]
06.10 Gründerne: Boas og Malinowski
Grunnboken: s.69-92 (kapittel 3)
Boas, Franz. 1889, 1905. Letters to Tylor. Mythologies of the Indians. [19 s.]
Malinowski, Bronislav. 1922. Argonauts of the Western Pacific (utdrag) [10 s.]
20.10 Gründerne: Mauss og Radcliffe-Brown
Grunnboken: s.69-92 (kapittel 3)
Mauss, Marcel. 1923-24. Gaven: Kapittel 1. [14 s.]
Radcliffe-Brown, Alfred R. 1924. The mother's brother in South Africa. [17 s.]
27.10 Den amerikanske skolen
Grunnboken: s.93-95, 100-107 (kapittel 4)
Mead, Margaret. 1928. Coming of age in Samoa: Kapittel 11. [17 s.]
03.11 Den britiske skolen
Grunnboken: s.93-95, 107-113 (kapittel 4)
Evans-Pritchard, Edward E. 1937. Witchcraft among the Azande: Kapittel 9. [18 s.]
10.11 Den franske skolen
Grunnboken: s.98-100, (163-168) (kapittel 4)
Lévi-Strauss, Claude. 1949. Structural anthropology: Kapittel 10. [19 s.]
17.11 Noen grunnleggende temaer: Struktur, historie, følelse
Grunnboken: s.113-116, (146-150) (kapittel 4)
Bateson, Gregory. 1936. Naven: Kapittel 13. [27 s.]
24.11 Konklusjon og evaluering