Teorihistorie
Institut for Antropologi, Copenhagen University
Finn Sivert Nielsen

Første semester: Antropologiens historie siden 1950

Undervisningsplan (andre semester)

Grunnbok:
Eriksen, Thomas Hylland & Nielsen, Finn Sivert. 2002. Til verdens ende og tilbake: Antropologiens historie. Bergen: Fagbokforlaget. [238 s. tekst]

Nedenfor angis tema og tid for hver forelesning. Under hver forelesning står oppført artikler og tekstutdrag som skal leses til hver gang (finnes i kompendiet; for fulle henvisninger, se den alfabetiske leselisten); dessuten står det oppført avsnitt fra grunnboken som er særlig relevante for vedkommende gang. Det er imidlertid en god idé å ligge litt foran forelesningene i lesningen av grunnboken.

NB! Tidspunktene nedenfor er foreløpige, da det er noen uklarheter angående hvilke uker det skal undervises i. Det kan derfor bli snakk om en (evt. to) forelesninger i tillegg til de nedenstående.

02.2 Overblikk
09.2 Økologisk antropologi (USA) - Manchesterskolen (UK)
Grunnboken: s.117-132
Rappaport, Roy. 1967. Ritual Regulation of Environmental Relations among a New Guinea People. I Ecology, Meaning and Religion, Berkeley: North Atlantic Books (1979), s.27-42.ISBN: 0-938190-27-X
Turner, Victor. 1964. Witchcraft and Sorcery: Taxonomy versus Dynamics. I The forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual. Ithaca: Cornell University Press (1967), s.112-127. ISBN: 0-8014-9101-0
16.2 Britisk metodisk individualisme
Grunnboken: s.132-150
Barth, Fredrik. 1966. Modeller av sosial organisasjon. I Manifestasjon og prosess. Oslo: Universitetsforlaget (1994), s.31-45. ISBN 82-00-02495-4
23.2 Britisk og amerikansk symbolantropologi
Grunnboken: s.151-163
Turner, Victor. 1960. Ritual Structure, Morality, and Social Structure among the Ndembu. I The forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual. Ithaca: Cornell University Press (1967), s.48-58. ISBN: 0-8014-9101-0
Geertz, Clifford. 1959. Ritual and Social Change: A Javanese Example. I The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books (1973), s.142-169. ISBN: 0-465-03425-X
02.3 Symbolantropologi vs. strukturalisme
Grunnboken: s.163-173
Lévi-Strauss, Claude. 1962. Categories, Elements, Species, Numbers. I The Savage Mind. Chicago: University of Chicago Press (1970), s.135-160. ISBN: 0-226-47484-4
06.4 Nymarxisme
Grunnboken: s.175-188
Bloch, Maurice. 1975. Property and the End of Affinity. I Marxist Analyses and Social Anthropology. London: Malaby, ASA Studies 2 (1975), s.203-222. ISBN: 0-460-14003-5
12.4 Feminismen og det refleksive feltarbeid; Medisinsk antropologi - NB! forelesningen holdes kl.15-17 auditoriet!
Grunnboken: s.189-192; 220-224
Briggs, Jean. 1970. Kapluna Daughter. I Peggy Golde, red. Women in the Field: Anthropological Experiences. Chicago: Aldine (1970), s.19-44. SBN: 202-01075
13.4 Etnisitet og nasjonalisme
Grunnboken: s.192-196; 224-228
Haaland, Gunnar. 1969. Economic Determinants in Ethnic Processes. I Fredrik Barth, red. Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Bergen: Universitetsforlaget (1970), s.58-73. ISBN: 82-00-06267-8
20.4 Nordisk og østeuropeisk antropologi: en perifær historie? 
I grunnboken omhandler særlig følgende passasjer dette tema:
s.25, 30-31, 50-53, 56-58, 91-92, 137-46, 177-78, 194-96
27.4 Praksisteori
Grunnboken: s.196-212
Bourdieu, Pierre. 1972. (eng. utg. 1977) Outline of Theory of Practice [Utdrag]. Cambridge: Cambridge University Press (1993), s.1-15. ISBN: 0-521-29164-X
03.5 Postmodernisme - NB! forelesningen holdes kl.15-17 auditoriet!
Grunnboken: s.212-219
Rosaldo, Renato. 1986. From the Door of His Tent: The Fieldworker as Inquisitor. I: Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley: University of California Press (1986), s.77-97. ISBN: 0-520-05729-5
04.5 Globalisering og fremtidens antropologi
Grunnboken: s.229-246
Warnier, Jean-Pierre. 1995. Around a Plantation: The Ethnography of Business in Cameroon. I Daniel Miller, red. Worlds Apart: Modernity through the Prism of the local. London: Routledge, ASA Decennial Conference Series (1995), s.91-109. ISBN: 0-415-10789-X
11.5 Oppsummering og evaluering
Grunnboken: s.247-250