Bilder av sentrale forskere som dere vil lese tekster av i dette semesteret
... og links til noen hjemmesider med mer informasjon om dem

Karl Marx som ung mann - i 1839
Den store og meget rikholdige hjemmesiden marxists.org: http://www.marxists.org/ 

Lewis Henry Morgan - Amerikansk antropologis far
Artikkel av Morgan: "The Destiny of the Indian": http://www.fordham.edu/halsall/mod/1851morgan.html  

  

Edward B. Tylor, den første britiske professor i antropologi - og de første studentene han uteksaminerte, i 1908

James G. Frazer, den siste store britisk evolusjonist
Hele teksten til hans storverk, "The Golden Bough" (kort versjon): http://www.sacred-texts.com/pag/frazer/ 

Émile Durkheim
Omfangsrik hjemmeside om Durkheim med bl.a. biografi og mange originaltekster: http://www.relst.uiuc.edu/durkheim/ 

Georg Simmel
Omfangsrik hjemmeside om Simmel med mange tekster om og av Simmel: http://socio.ch/sim/index_sim.htm 

Max Weber
Stor hjemmeside om Weber med omtale av mye av hans arbeid og informasjon om en rekke andre store sosiologer: http://www.faculty.rsu.edu/~felwell/Theorists/Weber/Whome.htm 

Franz Boas - i 1893 og 1935
Artikkelen "Franz Boas and Early Camera Study of Behavior", av Jay Ruby: http://astro.temple.edu/~ruby/ruby/boas.html 

Bronislaw Malinowski on the day he received his PhD in Cracow, 1908
Bilder av Malinowski blant trobriandere og noen biografiske noter: http://www.vanderbilt.edu/AnS/Anthro/Anth206/malinowski.htm 

Marcel Mauss
En moderne ikke-vitenskapelig artikkel om "Gaven", med etterfølgende diskusjon: http://info.interactivist.net/article.pl?sid=02/10/11/1246214&mode=nested&tid=22 

"A Brown Study" - kjent karikatur av A. R. Radcliffe-Brown
En kort biografi av Radcliffe-Brown: http://www.nndb.com/people/318/000099021/ 

Ruth Benedict
En kort biografi av Ruth Benedict: http://www.webster.edu/~woolflm/ruthbenedict.html 

Margaret Mead som ung og gammel
Biografi av Margaret Mead i forbindelse med 100-årsdagen for hennes fødsel: http://www.loc.gov/loc/lcib/0111/mead.html  

E. E. Evans-Pritchard med informanter
Photografier av azandene: http://www.roanoke.edu/history/Leeson/Anthropology/azande_mainphotopg.html

Claude Lévi-Strauss som ung og gammel
Lengre artikkel om Lévi-Strauss (pdf-format): http://www.routledge-ny.com/ref/modfrenchthought/levistrauss.PDF 

Max Gluckman
Fotografisk essay om Gluckman og britisk antropologi: http://www.shikanda.net/ethnicity/illustrations_manch/manchest.htm 
Interview med Bruce Kapferer om bl.a. Manchesterskolen og Gluckman: http://www.anthrobase.com/Txt/S/Smedal_Kapferer_01.htm 

Karl Polanyi
Hjemmesiden til The Karl Polanyi Institute of Political Economy (Canada), med en lang rekke artikler om ham: http://artsandscience.concordia.ca/polanyi/

Gregory Bateson og Margaret Mead på Ny Guinea

Bateson med fotoapparatet

En Bateson-hjemmeside: http://www.oikos.org/baten.htm
En annen Bateson-hjemmeside: http://www.global-vision.org/bateson.html
Artikkel om Bateson i anledning 100-årsdagen for hans fødsel: http://www.edge.org/3rd_culture/bateson04/bateson04_index.html


Picture credits, click the picture to go to its original www-address.