Antropologiens faghistorie
Finn Sivert Nielsen

Institut for antropologi
AnthroBase.com
Courses - home
FSNielsen.com
NECEN.org

Del 2: Antropologiens historie efter 1950

Kursusplan

Home

I dette semesteret skal dere lese resten av grunnboken, samt en rekke artikler og tekstutdrag som er samlet i et kompendium som kan kjøpes i instituttets reception. Forelesningene følger som i 1. semester i grove trekk kapitlene i boken, som beskrevet nedenfor, og under hver forelesning er det ført opp hvor langt dere skal ha kommet i grunnboken innen hver forelesning. Det understrekes at det oppgitte sidetall er veiledende, og at det ikke er meningen at dere skal følge dem slavisk. Det er en stor fordel om dere ligger et kapittel foran forelesningene, eller at dere leser fort gjennom hele boken i begynnelsen av semesteret for så å lese de enkelte kapitlene mer grundig når vi kommer til dem.


Av årsaker som vil forklares på første forelesning, vil undervisningen i dette semesteret være noe uregelmessig. Nedenfor følger en tentativ tidsplan for kurset; men dere må regne med at det kan bli endringer!

NB! Det er IKKE undervisning til andre tider enn de nedenfor nevnte. Dette betyr at en del av de forelesninger som skal holdes i følge SIS skjemaet, ikke vil bli holdt.


Onsdag 22.2
kl. 12.15-14.00
lok.1.1.18
Tilbakeblikk over tiden frem til 1950 - Overblikk over tiden efter 1950
Det vil denne gang også bli gitt en kollektiv tilbakemelding på eksamensbesvarelsene for 1. semester.
Mandag 27.2
kl. 08.15-12.00
lok. 18.01.11
Amerikansk materialisme: Peasant-studier og økologisk antropologi
Grunnboken: s.117-132
Wolf, Eric R. 1956. Aspects of Group Relations in a Complex Society [18 s.]
Rappaport, Roy. 1967. Ritual Regulation of Environmental Relations among a New Guinea People [15 s.]
Britisk metodisk individualisme og amerikansk rolleteori
Grunnboken: s.132-150
Barth, Fredrik. 1966. Modeller av sosial organisasjon [15 s.]
Goffman, Erving. 1967. Alienation from Interaction
[24 s.]

Torsdag 30.3
kl. 10.15-12.00
lok. 18.01.11
Britisk og amerikansk symbolantropologi
Grunnboken: s.151-163
Turner, Victor. 1960. Ritual Structure, Morality, and Social Structure among the Ndembu [11 s.]
Geertz, Clifford. 1959. Ritual and Social Change: A Javanese Example [24 s.]
Tidspunktet for denne torelesningen er særlig usikkert. Det er mulig at den vil bli slått sammen med forelesningen d.6.4 til en fire-timers forelesning. I så fall er det også mulig at den vil bli flyttet til mandag 27.3. (eller mandag 3.4). Beskjed om dette vil bli gitt god tid på forhånd.
Torsdag 6.4
kl. 10.15-12.00
lok. 18.01.11
Symbolantropologi vs. strukturalisme
Grunnboken: s.163-173
Lévi-Strauss, Claude. 1962. Categories, Elements, Species, Numbers [25 s.]
Douglas, Mary. 1966. Secular Defilement [11 s.]

Torsdag 20.4
kl. 10.15-14.00
lok. 18.01.11

Nymarxisme
Grunnboken: s.175-188
Bloch, Maurice. 1975. Property and the End of Affinity [20 s.]
Berman, Marshall. 1982. All that is Solid Melts into Air: Marx, Modernism and Modernization [42 s.]

Mandag 24.4
kl. 9.15-13.00
lok. 18.01.11

Feminismen og det refleksive feltarbeid
Grunnboken: s.189-192; 220-224
Briggs, Jean. 1970. Kapluna Daughter [25 s.]
Rosaldo, Michelle Z. 1974. Woman, Culture, and Society: A Theoretical Overview [26 s.]
Torsdag 4.5
kl. 10.15-12.00
lok. 18.01.11
Etnisitet og nasjonalisme
Grunnboken: s.192-196; 224-228
Eidheim, Harald. 1969. When Ethnic Identity is a Social Stigma [17 s.]

Cohen, Abner. 1974. Political Man - Symbolist Man [17 s.]
Mandag 8.5
kl. 9.15-13.00
lok. 18.01.11
Praksisteori
Grunnboken: s.196-212
Bourdieu, Pierre. 1972. Outline of Theory of Practice [Utdrag] [15 s.]
Ortner, Sherry B. 1984. Theory in Anthropology since the Sixties [34 s.]
Tirsdag 16.5
kl. 10.15-14.00
lok. 18.01.11
Postmodernisme
Grunnboken: s.212-219
Tyler, Stephen A. 1986. Post-Modern Ethnography: From Document of the Occult to Occult Document [18 s.]
Fredag 18.5
kl. 10.15-12.00
lok. 18.01.11
Globalisering og fremtidens antropologi
Grunnboken: s.229-246
Warnier, Jean-Pierre. 1995. Around a Plantation: The Ethnography of Business in Cameroon [18 s.]
Torsdag 16.6
kl. 10.15-14.00
lok. 18.01.11

Oppsamling, konklusjon og evaluering