Antropologiens faghistorie
Finn Sivert Nielsen

Institut for antropologi
AnthroBase.com
Courses - home
FSNielsen.com
NECEN.org

Del 1: Antropologiens historie frem til 1950

Tips for videre lesning

Nedenfor har jeg samlet noen litt tilfeldige boktitler med tilknytning til de noen av de temaer og personer vi skal snakke om i disse forelesningene. Bøkene er valgt ut fordi de er spesielt gode, ikke nødvendigvis fordi de er lette å lese! Håper noen av dere har glede av det. Ved hver bok er det satt opp en link til en online bokhandel hvor den kan kjøpes, men de fleste finnes vel saktens enten på instituttets bibliotek eller det Kongelige Bibliotek. Utvalget er som sagt litt tilfeldig, og det kunne klart vært mange flere titler her. For den som er interessert i å utforske mer av litteraturen henvises det i første rekke til den omfangsrike bibliografien som finnes bak i grunnboka.

Tidlige museer og samlinger:

Hansen, Thorkild. 1962. Det lykkelige Arabien. En dansk ekspedition 1761-67. København: Gyldendal. [se detaljer eller kjøp]
Historisk roman om den første danske ekspedisjon til den Arabiske halvøy - spennende, velskrevet og interessant. En absolutt klassiker! I 1999 erklært som nr. 5 på Berlingske Tidendesliste "Århundredets danske bog", og som nr. 9 av Politiken.

Karl Marx:

Berman, Marshall. 1982. All That is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity. New York: Simon & Schuster. Svensk utgave: Allt som är fast förflyktigas: modernism och modernitet. Lund: Arkiv, 1987. [se detaljer eller kjøp]
Boken inneholder bl.a. en usedvanlig - og usedvanlig god - artikkel om Marx. Ellers henvises det til den enorme hjemmesiden http://www.marxists.org/, som inneholder Marx' samlede verker, arbeider av mange av hans etterfølgere, biografiske opplysninger, bilder... kort sagt, her kan man tilbringe noen timer på oppdagelsestur.

Lewis Henry Morgan:

Trautmann, Thomas R. Lewis Henry Morgan and the Invention of Kinship. University of California Press. [se detaljer eller kjøp]
En viktig - men nokså teknisk - bok om Morgans rolle som pioneren innen antropologisk slektskapsbok. 

James G. Frazer:

Hele teksten til The Golden Bough finnes online, på: http://www.sacred-texts.com/pag/frazer/

De store etnografiske ekspedisjonene:

Rasmussen, Knud. 1932. Den store Slæderejse. København: Gyldendalske Boghandel. [se detaljer eller kjøp]
En annen stor, dansk klassiker. Den er dessverre utsolg fra forlaget, men finnes i diverse antikvariater og - selvfølgelig - biblioteker.

Émile Durkheim:

Durkheim, Émile. 1912. Les formes élémentaires de la vie religieuse: le système totémique en Australie. Paris: F. Alcan. Engelsk utgave: The Elementary Forms of Religious Life. New York: Free Press, 1995. [se detaljer eller kjøp]
Durkheims kanskje største klassiker i en ny og strålende engelsk oversettelse av Karen E. Fields. Kjøp ikke den gamle oversettelsen. Den er tung og dårlig. Se også Durkheim-hjemmesiden på http://www.relst.uiuc.edu/durkheim/, hvor det også finnes tekster av Durkheim.

Georg Simmel:

Simmel, Georg. 1900. Philosophie des Geldes. Berlin: Duncker & Humblot Verlag. Engelsk utgave: The Philosophy of Money. Boston: Routledge & Kegan Paul, 1978. [se detaljer eller kjøp]
Simmels storverk, klart og flott skrevet, men på ingen måte enkelt. Oversatt til et fortreffelig engelsk. Se også Simmel-hjemmesiden på http://socio.ch/sim/index_sim.htm, hvor mange av hans tekster ligger fremme, både i tysk original og engelsk oversettelse.

Max Weber:

Weber, Max. 1904-05. Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus. I Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Bind 1. Tübingen: J. C. B. Mohr. Norsk utgave: Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd. Oslo: Pax, 1995. [se detaljer eller kjøp (engelsk utgave)]
Webers klassiske arbeid om kapitalismens fremvekst, med forord av Anthony Giddens. Se også den omfangsrike Weber-hjemmesiden på: http://www.faculty.rsu.edu/~felwell/Theorists/Weber/Whome.htm

Thorstein Veblen:

Odner, Knut. 2005. Thorstein Veblen: Forstyrreren av den intellektuelle fred. Oslo: Abstrakt forlag. [se detaljer eller kjøp]
En rykende fersk biografi om den store "glemte" sosiolog og økonom - med norske aner - som tidlig i det tyvende århundre formulerte visjonære ideer om moderne konsum.

Marcel Mauss:

Lévi-Strauss, Claude. 1950. Introduction à l'oeuvre de Marcel Mauss. I M. Mauss, Sociologie et anthropologie. Paris: Presses universitaires. Engelsk utgave: Introduction to the Work of Marcel Mauss. London: Routledge, 1987. [se detaljer eller kjøp]
Lévi-Strauss' korte og tankevekkende bok om Mauss. Bør leses av alle antropologer.

Franz Boas og amerikansk antropologi:

Boas, Franz. 1974. A Franz Boas Reader: The Shaping of American Anthropology, 1883-1911. Chicago: University of Chicago Press. [se detaljer eller kjøp]
Utvalgte tekster av Boas som gir et fint innblikk i hans lange og varierte akademiske liv.

Stocking, George W. Jr., red. 1996. Volksgeist as Method and Ethic: Essays on Boasian Ethnography and the German Anthropological Tradition. Madison: University of Wisconsin Press. [se detaljer eller kjøp]
Interessante og oppklarende essays om forholdet mellom den tyske tradisjon og amerikansk antropologi slik den ble formet av Boas.

Bronislaw Malinowski:

Malinowski, Bronislaw. 1922. Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. London: Routledge. [se detaljer eller kjøp]
Malinowskis store klassiker er like levende i dag...

Malinowski, Bronislaw. 1967. A Diary in the Strict Sense of the Term. London: Routledge & Kegan Paul. [se detaljer eller kjøp]
Malinowskis "skandaløse" feltdagbøker, publisert etter hans død i 1967, og gjenstand for stor oppstandelse da de kom.

Klassisk britisk antropologi:

Stocking, George W. Jr. 1995. After Tylor: British Social Anthropology, 1888-1951. Madison: University of Wisconsin Press. [se detaljer eller kjøp]
Stocking, amerikaneren som er blitt den største autoritet på britisk antropologis historie, skriver i denne store og meget velskrevne bok i detaljer om menneskene, miljøene og ideene som skapte den britiske sosialantropologi. Fascinerende lesning.

Ruth Benedict:

Benedict, Ruth. 1934. Patterns of Culture. Boston: Houghton Mifflin. [se detaljer eller kjøp]
Benedicts bestselger gjennom alle år.

Margaret Mead:

Mead, Margaret. 1928. Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilization. New York: Morrow. [se detaljer eller kjøp]
Meads kontroversielle bestselger, utgitt da hun var 27.

Freeman, Derek. 1983. Margaret Mead and Samoa. The Making and Unmaking of an Anthropological Myth. Cambridge: Harvard University Press. [se detaljer eller kjøp]
Freemans angrep på Mead.

Bateson, Mary Catherine. 1984. With a Daughter’s Eye: A Memoir of Margaret Mead and Gregory Bateson. New York: Harper. [se detaljer eller kjøp]
Bateson og Meads datter forteller om foreldrenes liv og gir også et svar på Freemans kritikk.

Edward Sapir:

Sapir, Edward. 1949. Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture, and Personality. Berkeley: University of California Press. [se detaljer eller kjøp]
Utvalgte arbeider av etnolingvistikkens far; absolutt leseverdige.

Edward E. Evans-Pritchard:

Evans-Pritchard, Edward E. 1937. Witchcraft, Magic and Oracles among the Azande. London: Oxford University Press. [se detaljer eller kjøp]
Evans-Pritchards monografi tåler godt å bli lest i sin helhet.

Claude Lévi-Strauss:

Lévi-Strauss, Claude. 1955. Tristes tropiques. Paris: Librairie Plon. Norsk utgave, 1973: Tropisk elegi. Oslo: Gyldendal. [se detaljer eller kjøp (engelsk utgave)]
Lévi-Strauss' kanskje aller største klassiker, hans antropologiske selvbiografi. Den engelske oversettelsen er glimrende.

Conversations with Claude Lévi-Strauss. [se detaljer eller kjøp]
En samling interviewer med den store antropologen.

Gregory Bateson:

Bateson, Gregory. 1936. Naven: A Survey of the Problems Suggested by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea Tribe Drawn from Three Points of View. Cambridge: Cambridge University Press. 2. utgave med nytt etterord: Stanford: Stanford University Press, 1958. [se detaljer eller kjøp]
Batesons klassiske monografi som vi leser et utdrag av.

Bateson, Gregory. 1971. The Cybernetics of 'Self'. A Theory of Alcoholism. Utgitt i Bateson. Steps to an Ecology of Mind. New York: Ballantine. [se detaljer eller kjøp]
En av Batesons beste artikler, der hans kybernetisk inspirerte teori om "mind" blir behandlet på en klar og (relativt) lettfattelig måte.

Karl Polanyi:

Polanyi, Karl. 1944. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of our Time. Beacon Hill: Beacon Press. [se detaljer eller kjøp]
Polanyis kontroversielle angrep på kapitalismen, som fikk stor innflytelse på mange fag, bl.a. antropologien.

Max Gluckman:

Gluckman, Max. 1956. Custom and Conflict in Africa. Oxford: Blackwell. [se detaljer eller kjøp]
En samling korte, populære artikler, hvor Gluckman gjør rede for sitt samfunnssyn.