Antropologiens faghistorie frem til ca. 1950

Underviser: Kristian Morville

I dette semester skal I læse lidt over halvdelen af grundbogen til kurset og en række artikler og tekstuddrag, som er samlet i et separat kompendium, der kan købes i bogladen. Grundbogen giver en kronologisk gennemgang af de lange linier i antropologiens faghistorie. Den beskriver toneangivende teorier, ideer og værker, samt indflydelsesrige personer, institutioner og fagmiljøer, og den skitserer, hvordan antropologiens faghistoriske udvikling knytter an til den generelle samfundsudvikling. De enkelte forelæsninger vil i grove træk følge kapitlerne i grundbogen. Det kan anbefales, at I løbende orienterer jer i de historiske tidslinier, som er trykt bagerst i grundbogen, og I opfordres til at søge yderligere information på den hjemmeside, som de to forfattere har oprettet i forbindelse med udgivelsen af bogen: http://www.anthrobase.com/Browse/home/hst/

Desuden henvises I til Finn Sivert Nielsens egen personlige hjemmeside, hvor han på baggrund af tidligere års undervisning i kurset har tilføjet gode råd om eksamen, skrivevejledning, tips for videre læsning, links og fotografier: http://www.fsnielsen.com/kur/2005-2006_Faghistorie/index.html

Bemærk: Undervisning frem til efterårsferien ligger mandag kl. 8-10 og efter efterårsferien torsdag kl. 14-16 i lokale 1.1.18.


Mandag d. 25. september (uge 39)

Introduktion til kurset og generel introduktion til antropologiens faghistorie.

Forelæsning: 'Evolution' hos Lewis Henry Morgan og James Frazer.

Grundbog: Kapittel 1. Begynnelser og tilløp. I: Eriksen, T. Hylland og F. Sivert Nielsen (2002) Til verdens ende og tilbake. Antropologiens historie. Bergen: Fagbokforlaget, s. 13-32.

Morgan, Lewis Henry (1974 [1877]) Ethnical periods. I: Ancient Society or Researches in the Lines of Human Progress From Savagery through Barbarism to Civilization. Gloucester: Peter Smith, s. 3-18.

Frazer, James (1993 [1922]) Farewell to Nemi. I: The Golden Bough. A study in magic and religion. Hertfordshire: Wordsworth Reference, s. 711-714.


Mandag d. 2. oktober (uge 40)

Forelæsning: 'Samfund' hos Émile Durkheim.

Grundbog: Kapittel 2. Tyskere, viktorianere, en yankee og en franskmann. I: Eriksen, T. H. og F. Sivert Nielsen (2002) Til verdens ende og tilbake. Antropologiens historie. Bergen: Fagbokforlaget, s. 33-68.

Durkheim, Émile (2000 [1895]) Regler angående forklaringen af de sociale kendsgerninger. I: Den sociologiske metodes regler. København: Hans Reitzels Forlag, s. 121-150.


Mandag d. 9. oktober (uge 41)

Forelæsning: 'Ånd' hos Max Weber.

Weber, Max (1995 [1904-5]) Kapitalismens 'ånd'. I: Den protestantiske etik og kapitalismens ånd. København: Nansensgade Antikvariat, s. 25-47.

(Efterårsferie i uge 42)


Torsdag d. 26. oktober (uge 43)

Forelæsning: 'Kultur' hos Franz Boas og Ruth Benedict.

Grundbog: Kapittel 3. Fire gründere. I: Eriksen, T. Hylland og F. Sivert Nielsen (2002) Til verdens ende og tilbake. Antropologiens historie. Bergen: Fagbokforlaget, s. 69-92.

Boas, Franz (1896) The limitations of the comparative method of anthropology. Science (new series) 4: 901-908.

Benedict, Ruth (1968 [1934]) Kulturformernes mangfoldighed. I: Kulturmønstre. København: Fremads Fokusbøger, s. 31-50.


Torsdag d. 2. november (uge 44)

Forelæsning: 'Funktion' hos Bronislaw Malinowski.

Malinowski, Bronislaw (1984 [1922]) The subject, method and scope of this inquiry. I: Argonauts of the Western Pacific. An account of native enterprise and adventure in the archipelagoes of Melanesian New Guinea. Long Grove: Waveland Press, s. 1-25.


Torsdag d. 9. november (uge 45)

Forelæsning: 'Social struktur' hos R. A. Radcliffe-Brown.

Radcliffe-Brown, R. A. (1952 [1940]) On social structure. I: Structure and Function in Primitive Society. London: Cohen & West, s. 188-204.


Torsdag d. 16. november (uge 46)

Forelæsning: 'Udveksling' hos Marcel Mauss.

Mauss, Marcel (2000 [1923-24]) Gaveudveksling og forpligtelsen til at gøre gengæld (Polynesien) & Udbredelse af systemet: Gavmildhed, ære, penge [i uddrag]. I: Gaven. Gaveudvekslingens form og logik i arkaiske samfund. København: Spektrum, s. 21-33; 51-66.


Torsdag d. 23. november (uge 47)

Forelæsning: 'Kultur og personlighed' hos Gregory Bateson og Margaret Mead.

Grundbog: Kapittel 4. Ekspansjon og institusjonbygging. I: Eriksen, T. H. og F. Sivert Nielsen (2002) Til verdens ende og tilbake. Antropologiens historie. Bergen: Fagbokforlaget, s. 93-116.

Bateson, Gregory (1968 [1936]) Ethological contrast, competition and schismogenesis. I: Naven. A Survey of the Problems suggested by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea Tribe drawn from Three Points of View. Stanford: Stanford University Press, s. 171-197.

Mead, Margaret (1969 [1935]) Hvad undersøgelserne kan fortælle os. I: Kvinde og Mand i tre primitive samfund. København: Schultz, s. 277-287.


Torsdag d. 30. november (uge 48)

Forelæsning: 'Funktion og betydning' hos E. E. Evans-Pritchard.

Evans-Pritchard, E. E. (1976 [1937]) The notion of witchcraft explains unfortunate events & Sufferers from misfortune seek for witches among their enemies. I: Witchcraft, Oracles, and Magic among the Azande. Oxford: Clarendon Press, s. 18-55.


Torsdag d. 7. december (uge 49)

Forelæsning: 'Sproglige og sociale strukturer' hos Claude Lévi-Strauss.

Grundbog: Kapittel 5. En verden i endring. I: Eriksen, T. Hylland og F. Sivert Nielsen (2002) Til verdens ende og tilbake. Antropologiens historie. Bergen: Fagbokforlaget, s. 117-150.

Lévi-Strauss, Claude (1963 [1945]) Structural analysis in linguistics and in anthropology. I: Structural Anthropology. New York: Doubleday, s. 29-50.


Mandag d. 11. december (uge 50)

Forelæsning: 'Konflikt og social struktur' hos Max Gluckman.

Gluckman, Max (1963 [1952]) Rituals of rebellion in South-East Africa. I: Order and Rebellion in Tribal Africa. London: Cohen & West, s. 110-136.


Torsdag d. 14. december (uge 50)

Repetition, evaluering af kurset og orientering om eksamen.

Forelæsning: 'Sociale situationer' hos Erving Goffman.

Goffman, Erving (2004 [1964]) Den oversete situation. I: M. Hviid Jacobsen & Søren Kristiansen, red. Social samhandling og mikrosociologi. En tekstsamling. København: Hans Reitzels Forlag, s. 33-38.