Courses and course materials

Finn Sivert Nielsen, social anthropologist

Courses - home

General anthropology

FSNielsen - home

Introduction to anthropology
Slektskap og sosial organisasjon, sosial samhandling og differensiering - forelesninger for grunnfag
[ Kinship and social organization, social interaction and differentiation - lectures for first year BA's ]
Section of social anthropology and Sami studies, University of Tromsø - Spring 1994
Hva er antropologi? - innføringsforelesninger for grunnfag
[ What is anthropology? - introduction to anthropology for first year BA's ]
Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo - Fall 1988