Fjellet i Norge

 
Vann, sten og planters språk
  
 
NB! Denne siden er under oppbygning; teksten foreligger bare i bruddstykker eller i stikkords form.

... drikkelig og udrikkelig vann ...

... Når du kommer over åtte-ni hundre meter i fjellet i Sørnorge, finner du en liten plante med to små, nesten runde, mørkegrønne blader, og en unnseelig liten spiss av en mørkerød blomst. Planten - jeg aner ikke hva den heter - vokser høyst 2 cm over bakken og trives sammen med en mørk grønn-brun, silkeaktig mose. Av og til, mest på fuktig, fast og litt grov sandgrunn, danner denne planten et sammenhengende teppe som kan strekke seg over mange kvadratmeter. Teppet er helt jevnt, og det er noe av det vakreste og skjøreste som finnes på fjellet. Du vil helst ikke trå på det, men av og til er det uunngåelig, og da danner dine støvlehæler dype sår i det, hvis du ikke trår pent og forsiktig med hele foten samtidig.

Denne planten - så liten og umerkelig, så vakker, så hardfør, og så spesifikt tilpasset en bestemt økologisk nisje, er for meg typisk for fjellfloraen - ja for fjellet selv...

...man kan lese tegn av den, som av alle planter (eksempel: myrulla viser på lang avstand at det er fuktig)...

Vegetasjon:
Trær (gran, furu, bjerk, rogn), dvergbjerk, vidjer (flere sorter), lyng (flere sorter), gress (mange sorter!), bregner, tykke myrmoser, mellomtykke stenmoser, tynne stenmoser, lav, "dekkeplanter"...

Blomster:
Mogopp, fjellorkideer, myrull... (Fjellfloraen)

Bær:
Blåbær, tyttebær, skinntryte, krekling, multer (molter, molte - "fjellets kaviar")

Sopp:
Giftige og ikke 


Neste side