The East / Central Europe Research Group
Institute of Anthropology, Copenhagen University

Cumulative Bibliography Project

ECEG Home


Development Aid in East Europe

Compiled by Anders Sejerøe


Bruno, Marta

1998 "Playing the co-operation game". I: Pine & Bridger (ed.) Surviving Post-socialism. Local strategies and regional responses in Eastern Europe and the former Soviet Union. London: Routledge.

Beskriver Vestlig bistand til Østeuropa som kulturel kolonialisme hvor donors jargon skal læres for at få adgang til vestlige midler. Viser hvordan samarbejde foregår mellem folk fra Øst og Vest, og hvordan de forskellige typiske elementer i projekterne bliver modtaget af lokale. Hvordan man lokalt fokuserer på projektets resurser, mens donor går op i ideologi og de rigtige ord.

Creed, Gerald & Wedel, Janine

1997 "Second Thoughts from the Second World. Interpreting Aid in Post-Communist Eastern Europe" in: Human Organization, Vol. 56, No. 3.

Hvordan Vesten blev set som helgen og frelser (~ cargo cult), hvilket førte til stor skuffelse, da det vidste sig ikke at være fejlagtigt. Hvordan Vesten overtog Sovjetstatens rolle som central planlægger og tildeler af resurser hvor den socialistiske logik blev erstattet med den kapitalistiske.

Gerner, Kristian & Stefan Hedlund

1994 "Homo Oeconomicus Meets Homo Sovieticus". Idäntutkimus, The Finnish Review of East-European Studies 1/1994, pp.8-26.

Beskrivelse af de vestlige ‘kapitalistiske korsriddere’, der forsøger at omvende Østeuropæerne. Ser historiske forskelle mellem Øst og Vest startende med delingen af det Romerske imperium.

Howell, John M.

1994 Understanding Eastern Europe – the context of change. London: Kogan Page.

Historisk gennemgang af transformationen af Østeuropa med fokus på forholdet mellem Øst og Vest og udviklingsarbejde. Fx IMF’s rolle, EU’s og selve udviklingslogikken. Dvs. økonomisk og politisk gennemgang.

Lass, Andrew

1999 "Portable Worlds: On the Limits of Replication in the Czech and Slovak Republics" i Katherine Verdery & Michael Burawoy (ed.) Uncertain Transition. Ethnographies of Change in the Postsocialist World. New York: Rowman & Littlefield Publishers.

Om hvordan et projekt for nyt IT program for forskellige bibliotekter i Tjekkiet, der ikke tidligere har samarbejdet, kommer ud for problemer baseret på forskelle i religion, kultur, position, institutionel opbygning mm. Projektet viste sig ikke at være et simpelt spørgsmål om at overføre teknologi, men at have komplekse sociale, kulturelle, og økonomiske implikationer. Titlen 'Portable Worlds’ henviser til hvor nemt/svært der er at overføre noget fra en social kontekst til en anden, med biblioteksprojektet som eksempel på noget meget svært og McDonalds som eksempel på noget simpelt.

Rose, Nicolas

1993 "Expertise in advanced liberalism" in Economy and Society Volume 22, No. 3, August 1993, Routledge.

Ser på den herskende retorik om frihed, og viser at det ikke er noget Østeuropa blot kan befris til, men må oplæres i. Ser på hvilke rationaliteter, teknologier og practices of the self, der er nødvendigt før at ’frihed’ kan eksisterer. Folk skal opdrages til at tage vare for dem selv. En hær af eksperter står til rådighed i konstant at vejlede og rationalt at fortælle om vejen til lykken. I tradition med Foucault.

Sampson, Steven

1996 "The Social Life of Projects: Importing Civil Society to Albania" i: Hann, Chris & Dunn, Elizabeth ed. Civil Society. Challenging Western Models. London: Routledge.

Transitionen foregår ikke kun i Østeuropa, men også I vestlige og internationale firmer, NGO mm. De abstrakte mål om demokrati og privatisering forgår gennem konkrete strategier, programmer og projekter. Hvordan der er en masse ’project speak som skal overholdes for at få adgang til resurserne. Der har karakter af næsten magiske ord, der sagt på den rigtige måde kan udløse store donationer. Ofte stor tiltro til vestlige modeller, som dog aldrig er realiseret i helhed i Vesten, men kun er ideale modeller.

Wedel, Janine R.

2001 Collision and Collusion - The strange case of Western aid to Eastern Europe, 1989-1998. New York: Palgrave.

Den centrale bog, der gennemgår udviklingsarbejdet til Østeuropa: De store illusioner i starten af halvfemserne, desillusionering, mere realistiske forhold. Hvordan Vestlig hjælp er gået gennem få centralt placerede personer (særligt ved Tjubaias klanen i Rusland), som dermed er blevet centrale gate-keepers til enorme pengesumme – uden at være politisk ansvarlig.

1992 "The Unintended Consequences of Eastern Aid to Post-Communist Europe" i: Telos Vol. 25, No. 2. New York.

Vestlig retorik om hjælp til Øst førte til store forventninger, som ikke blev opfyldt. Hjælpen blev ikke en ny Marshall hjælp.

2002 "Blurring the boundaries of the state-private divide: Implications for corruption". Presented at the European Association for Social Anthropology (EASA) Conference, Copenhagen, Denmark, August 2002.

Omhandler begrebet Flex-organisationer der særligt mht. vestlig bistand til Rusland har spillet en stor rolle. Flex-org. er dem, som er særligt effektive til at formidle projekter og bistand, og består af personnetværk med centralt placerede personer. Selve flex-org. er hverken rigtig private eller offentlige, og har deres styrke i denne gråzone tilstand.

Westphalen, Sven-Åge (ed.)

1998 Systemeksport. Fra ide til virkelighed. Slagelse: ARGO.

Om den danske systemeksport set fra forskellige perspektiver – konsulentvirksomhed, offentlig virksomhed (AMU center) mm. Diskussion af om projekter skal styres central (fra staten) eller decentralt (fra projekthaver). Teksten er målrettet imod aktører i udvikling og stiller konkrete bud på hvordan arbejdet kan bedres.