The East / Central Europe Research Group
Institute of Anthropology, Copenhagen University

Cumulative Bibliography Project

ECEG Home


Russian Agriculture

Compiled by Anders Sejerøe


Amelina, Maria

1999 "The (Not So) Mysterious Resilience of Russia’s Agricultural Collectives". http://www.worldbank.org/transitionnewsletter/novdec99/notsomys.htm.

Kort tekst, der viser hvordan kollektivbrugene er tæt integreret med øvrig samfundsinstitutioner og det for de enkelte ikke kan betale sig at reformere.

2000 "Rural Interactions in the Post-Soviet Era" in Norsworthy (ed.) Russians' views of the Transition in the Rural Sector. Washington: The World Bank. Beskriver økonomiske og politiske forhold mellem kollektivbrug og lokal administration.

Hedlund, Stefan

1989 "Private agriculture in the Soviet Union". New York: Routledge.

Tekst, der viser at de private jordlodder ikke kan ses som isoleret element af privat entrepreneur ånd, hvis højere produktion beviser kapitalismens overlegenhed. De private jordlodder er derimod tæt integreret i den kollektive produktion og kan ikke danne basis for en modernisering af landbruget.
Se også: Hedlund, Stefan & Harald Ståhlberg 1984: "Soviet agricultural policy and the myth of the private plot". Nordic Journal of Soviet and European Studies, vol. 1, No 4 (1984)

Hivon, Myriam

1998 "The bullied farmer: social pressure as a survival strategy?" in Pine & Bridger (ed.) Surviving Post-socialism. Local strategies and regional responses in eastern Europe and the former Soviet Union. London: Routledge.

Beskriver hvordan private landmænd skal tage socialt ansvar og støtte lokalsamfundet da de ellers vil blive set som udbyttere, der gør sig rige på bekostning af fællesskabet, og risikere sabotage og chikane af naboer.

Humphrey, Caroline

1995 "The politics of privatization in provincial Russia" in Cambridge Anthropology 18:1.

Beskriver problematikken ved at privatisere, overlevelsen af gamle gamle strukturer fra Sovjettiden op I 1990’erne, og hvordan de gamle kollektivbrug forbliver at stå for sikkerhed og stabilitet, mens verden ramler sammen.

1998 "Marx went away – But Karl stayed behind". Updated edition of Karl Marx Collective: Economy, Society and Religion in a Siberian Collective Farm.

Den store tykke klassiker i opdateret version. Giver grundig beskrivelse af forholdene på kollektiv farm i Sibirien. Et must at læse hvis man skal kende til livet, arbejdet og organiseringen på kollektivbrug.

Lampland, Martha

2002 "The advantages of being collectivized. Cooperative farm managers in the postsocialist economy" in C. M. Hann (ed.) Postsocialism. Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia. London: Routledge.

Om de (mange) kollektive landbrug, der forbliver kollektive. Materiale fra Ungarn.

Norsworthy, Alexander, L.

2000 Russian's Views of the Transition in the Rural Sector. Washington: The World Bank.

Samling af artikler, der omhandler reformerne i Russisk landbrug I 1990’erne. Beskriver bl.a hvordan 53% af den totale landbrugsproduktion stadig foregår inden for husholdet til eget forbrug.

Perrotta, Louis

1998 "Divergent responses to land reform and agricultural restructuring in the Russian Federation". In Ed. Sue Bridger & Francis Pine: Surviving Post-socialism. Local strategies and regional responses in Eastern Europe and the former Soviet Union. London: Routledge.

Omhandler landbrugsreformerne i Rusland i 1990’erne og muligheden for privat landbrug. Beskriver forskellige aktørers position i reformerne: udenlandske organisationer, russiske bureaukrater og direktører, specialister og arbejdere på de gamle kollektiv gårde.

Serova, Eugenia

2000 "Reform and Economic Behavior in Russian Agriculture". In Norsworthy (ed.) Russian views on the transition in the rural sector. Washington: The World Bank.

Beskriver hvordan landbruget i 1980’erne var ineffektivt og førte til fødevaremangel, og at landbruget i 1990’erne stadig ikke er markedsorienterede enheder. Fortæller bl.a. om hvordan landbrug eksistere udenfor markedet og at 70% af det totale salg er ved barter.

Serova, Eu., Mogilevtsev, Rtishev

"The impact of Privatization and Farm Restructering on the Russian Agriculture". http://www.iet.ru/afe/english/projects/reorg-e.pdf 

Baseret på rapport under USAID og giver statistik og nøgletal på udviklingen af landbruget i 1990’erne.

Smith, Hedrick. 1977

Russerne. København: Det Schønberske Forlag. (Danish edition of The Russians (1976)).

Skrevet af amerikansk journalist der har været udstationeret i Moskva og giver sit syn på dagliglivet i Sovjetunionen (set med amerikanske øjne) i 1970’erne inklusiv livet på landet. Der er kommet en opfølger ’Nyrusserene’ om forandringerne i 1990’erne.

Wegren, Stephen K.

1998 Agriculture and the State in Soviet and Post-Soviet Russia. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Viser landbrugspolitiken op gennem årene i Sovjetunionen, hvor landbrug i dårlige områder blev begunstigede og fx modtog en anden pris på deres varer end landbrug i bedre områder. Giver historisk og politisk perspektiv fra Stalin og frem.