Samhandling og Mening

Forelesninger for hovedfag

Finn Sivert Nielsen

Institutt for sosialantropolog, Universitetet i Oslo, Våren 1988


Pensum til kurset

1. Innledningsforelesning: Samhandling og Mening
2. Bytte - symbolsk og reelt (MAUSS, DOUGLAS)
3. Transaksjon og interaksjon (BARTH, KAPFERER, DENZIN, PARKIN)
4. Intensjon: Innovasjon eller rutine? (MARRIOTT, WAGNER, GIDDENS)
5. Antropologi og affekt (ROSALDO, DOUGLAS, GELL)
6. Mening: Kode eller verdi? (BARTH, BARTHES, WAGNER, BATESON)
7. Mening og identitet i tid og rom (GEERTZ, RØKKUM)
8. Struktur (GIDDENS)
9. Dypstruktur (BATESON, ROSSI)
10. Institusjonalisering og historie (GIDDENS, SAHLINS)
11. Den refleksive antropolog - vår tekst om andres tekst osv. (SCHOLTE, WAGNER, ROSSI, SAHLINS)
12. Oppsummering eller hva dere vil...
 


Planen er foreløpig. Endringer kan skje. Kom med forslag om det er noe dere særlig vil ha tatt opp. Feed-back mottas med takk.


 

Pensum
(for fulle henvisninger, se pensumlisten)

Mauss: The Gift
Douglas: "Self Evidence"
Barth: "Introduction" (1981) og "Models Reconsidered"
Kapferer: "Introduction" (1976)
Denzin: "Symbolic Interactionism and Ethnomethodology"
Parkin: "Exchanging Words"
Marriott: "Hindu Transaction: Diversity Without Dualism"
Wagner: "The Power of Invention"
Giddens: "Agency, Structure" og "Institutions, Reproduction, Socialization"
Rosaldo: "Toward an Anthropology of Self and Feeling"
Gell: "Magic, Perfume, Dream..."
Barthes: "Myten idag"
Bateson: "Information, Codification and Metacommunication"
Geertz: "Person, Time and Conduct in Bali"
Røkkum "The Order in the Island Universe"
Rossi: "Structuralism as a Scientific Method"
Sahlins: Kap.4 og 5 i: Culture and Practical Reason
Scholte: "The Charmed Circle of Geertz's Hermeneutics: a Neo-Marxist Critique"
 


Denne siden er satt sammen i ettertid for å gjøre noen av resonnementene og materialet i disse forelesningene tilgjengelige for offentligheten.