STIKKORD FRA GJENNOMGÅELSEN FØRSTE GANG

Idealet er en tekst hvor ingenting er overflødig, hvor det "alltid skjer noe (nytt)" - en "motivert" (vs. "flat") tekst.

Fire stadier når du skal disponere en tekst:

1. Brainstorming - likt og (særlig) ulikt om temaet, mest mulig konkret og uten hensyn til rekkefølge og prioritering.
2. Sortering - skille ut "sikre punkter" (det du intuitivt "vet" er viktig) fra alt det andre.
3. Skape linje - finne en begynnelse (problemstilling), ordne teksten i hoved- og underpunkter, skape argumentasjonskjeder som leder frem til og/eller forbinder "sikre" punkter.
4. Retrospektiv disposisjon - avdekke den faktiske disposisjon i en tekst, efter at du oppdager at du har "satt deg fast" i den - for å avsløre selvmotsigelser, blindgater og gjentagelser.

Tips og tanker:

Måter å skape spenning/drama/liv i teksten kan være:

- KONTRAST: Mellom eksempler, mellom teorier, mellom (tilsynelatende) motstridende konklusjoner, som du forener.
- Unngå GJENTAGELSER: Husk at ting som ser forskjellige ut (f.eks. eksempler fra forskjellige empiriske felter) i virkeligheten ofte er like - forskjell må gjøres eksplisitt.
- Bygg BROER mellom avsnitt/hovedpunkter/kapitler: Broen oppsummerer argumentasjonen så langt, trekker evt. tråder tilbake til tekstens hovedpoeng, og peker fremover til det som kommer i neste avsnitt.
- TEORI/BEGREPER er ikke bare "analytiske redskaper", men også dramatiske redskaper.