PROGRAM

Hver gang vil vi holde på i tre timer. I første time vil jeg risse opp en del temaer og tanker. Annen time går til gruppediskusjon eller løsning av oppgitte oppgaver i gruppene. I tredje time skal vi forsøke å samle trådene.

Jeg vil gi en kort hjemmeoppgave (max. 1 side) til hver gang (temaet antydes nedenfor). Oppgaven skal besvares individuelt, innen Fredag morgen, da den skal kopieres opp og deles ut til medlemmene i gruppen. Det er en fordel om dere kan få diskutert oppgavene internt i gruppene før kurset starter på mandag. Når dere leser besvarelsene skal dere tenke kritisk, og forsøke å begrunne deres kritikk klarest mulig - som om det var eksamensbesvarelser dere skulle sensurere, og dere måtte stå inne for sensuren i tilfelle den ble påklaget efterpå...

Efterhvert som dere kommer igang med hovedartikkelen dere skal skrive, er det en fordel om dere leser igjennom hverandres tekster og kritiserer dem. Dere kan f.eks. slå dere sammen to og to eller tre og tre for gjensidig kritikk. (Eller dere kan holde dere til gruppene, men da blir det mye å lese!)

1. Gang.
Tema
: DISPOSISJON.
Hovedtanke: Problemer med å frigjøre og ordne tankene før selve skrivingen tar til, f.eks.:

* Brainstorming
* Hvordan finne et utgangspunkt?
* Hvordan formulere en problemstilling og ekspandere den i en argumentasjon?
* Skal teori/rammeverk være eksplisitt eller implisitt?
* Hva jeg vet vs. hva jeg tror
* Begynnelser, avslutninger og broer
* Hovedpunkter og underpunkter
* Hvordan unngå gjentagelser?
* Kontrast
* Drama

Oppgave: "Kritikk"

2. Gang.
Tema: TEKST.
Hovedtanke: Forholdet mellom materiale, forfatter, teori og leser, f.eks.:

* Format
* Hvem er subjekt, når, og hvorfor?
* Hvorfor sitere/henvise til autoriteter?
* Å si hva du ikke sier
* Å gjenta seg vs. å holde leseren ajour
* Å skille og/eller veksle mellom tekstuelle "modi" (beskrivelse, teori, analyse, kritikk, provokasjon, metafor etc.)
* Hvordan gi liv til ("motivere") en død ("flat") tekst?
* Spenning vs. klarhet: Å si hva jeg driver med, vs. å lure leseren - antydning, humor, paradoks, metafor

Oppgave: "Motivert beskrivelse"

3. Gang.
Tema
: STIL.
Hovedtanke: Dilemmaet med å skulle finne "sin" stil vs. å måtte veksle mellom stiler, f.eks.:

* Å leke med språket
* Å se efter rytme og musikk
* Å kjenne stilens grenser (hva kan den ikke si?)
* Fagspråk vs. godt norsk
* Bevisst stilvalg
* Bevisst stilbrudd
* Collage

Oppgave: "Parodi"

4. Gang.
Tema
: REDIGERING.
Hovedtanke: Spørsmål som melder seg når man vil gjennomarbeide og perfeksjonere en "ferdig" tekst, f.eks.:

* Hvor bra er bra nok?
* Fortrenger jeg ubehagelige mistanker?
* Kanskje står det ingenting her?
* Er dette sant?
* Hva har dette med saken å gjøre?
* Skal dette strykes, flyttes, presiseres eller ekspanderes?
* Skal jeg endre disposisjonen?
* Skal jeg begynne forfra igjen?
* Hva hvis jeg har sett meg blind på teksten?