Er antropologi et komparativt samfundsfag?  
     
   

 

 

Kort kursusbeskrivelse: Antropologer har alltid hevdet at antropologien er et fundamentalt sett komparativt fag, et fag som samler data om ulike samfunn, sammenligner disse og trekker slutninger på dette grunnlaget. Samtidig eksisterer det også en sterk tradisjon i faget hvori det hevdes at enhver kultur er unik og usammenlignelig. Men idealet om antropologien som et komparativt fag er langt fra dødt...  >> Full kursusbeskrivelse

Kursus-leder Finn Sivert Nielsen
Semester, år Efterår 2000 - Forår 2001
Moduler 2
Tidspunkt Tirsdag og Torsdag 13-15
Lokale FR-007
Innlevering av skriveøvelse Efterår 2000: 25.11, kl. 15.00
Forår 2001: 15.3, kl. 15.00

 

 

Institut for Antropologi, Københavns Universitet
Frederiksholms kanal 4, DK-1220 København K, Denmark
Tel: +45 35323464 - Fax: +45 35323465 - E-mail: reception@anthro.ku.dk