Kvalitative metoder - Om Feltrapporten

 

Retningslinier for FELTRAPPORT

(punkter 1-3 skrives på en side)

Feltrapporten skal indeholde:

1. En kortfattet redegørelse for den oprindelige problemformulering samt eventuelle omformuleringer av denne og baggrunden for disse omformularinger

2. Kort redegørelse for feltarbejdets praktiske forløb, efterfulgt af en diskussion af valg af dataindsamlingsmetode(r) i forhold til den valgte problemformulering,

3. En vurdering af de perspektiver feltarbejdet åbner op for (det opnåede materiale samt egne erfaringer). Med "perspektiver" menes her de potentialer, der kan udvikles med grundlag i feltarbejdet. Disse potentialer kan være analytiske, metodiske, anvendte etc. (Redegørelsen kan gerne gives i stikords form.)