Kvalitative metoder, Forår 2001 - Om Konferencen og konference-abstractet

NB! Indlevering af abstract og planlægning af program for konferencen

Ideer til konferanse-innlegget diskuteres i 15-mannsgrupper tirsd. 27.4.

Ferdig abstract sendes SENEST Onsd. 12.5, kl. 16.00
TIL følgende email: finn.sivert.nielsen@mobilixnet.dk
IKKE send til andre emailadresser enn denne!!!

Hvis deres informanter kun kan møde til en bestemt tid, husk å oppgi dette i den mail dere sender!

Ferdig konferanseprogram legges på hjemmesiden d.13.5 eller d.14.5.
Husk å invitere deres informanter!!


Om konference-abstractet

Husk at give abstractet en titel og at opgive forfatterenes navne!

Benyt følgende definition:
"Attach an abstract of the proposed paper (one paragraph, 8-10 sentences). Identify the topic, indicate the nature and extent of the data on which the paper is based, and summarize the argument presented in your workyour theoretical framework."

The National Program Committee (Finn & Michael) will create panels from individual submissions with common themes.


Om konferencen og konference-indlæggene

Konferencen afholdes over to dage.
Indlæg skal være på maksimum 20 minutter (dvs. ca. 6-7 sider med linieafstand 1,5).
Ordstyrer vil håndhæve denne tidsfrist skånselsløst! Hvis I altså bruger mere end 20 minutter, vil I blive afbrudt.

På grundlag af de indsendte konference-abstacts (se ovenfor) vil konference programmet sættes op.
Indlæg med lignende tematik vil bli grupperet sammen i "paneler" på ca. 3 indlæg.

Efter hvert indlæg vil der være tid til 2-3 korte, opklarende spørsmål.
Diskussionen af indlæggene i hvert panel vil foregå samlet efter alle (ca.) 3 indlæg har været holdt.

Om selve indlæggene: