Ideer for feltøvelser innen temaet "sosialt rum"


Nedenstående forslag til emner for feltøvelser er ment som eksempler på forskjellige aspekter ved sosialt rum som man kan undersøke. Det må selvfølgelig gjerne formulere andre aspekter, eller kombinere flere aspekter i samme studie.

Forslagene er løse, og er ment å anspore til tenkning. Uansett hva dere velger å gjøre, skal dere kunne formulere feltprosjektet som eksplisitt problemformulering, som:

(a) knytter seg til en eller annen teori, og

(b) det kan la seg gjøre å undersøke empirisk - på tre uker.

 

- Forslag -
(Se også forslag fra Michael nedenfor)

Formelle og uformelle rum

Hvordan oppførsel endrer seg ved bevegelse mellom rum med forskjellige grader av formalitet
F.eks. folk som går inn og ut av en bank... en buss... et offentlig kontor...
Observere det liminale sted, hvor de omstiller seg fra det ene til det andre

Venterum

Steder og situasjoner hvor folk "ikke har noe å gjøre", men venter på at noe skal skje
En kø... et venteværelse... en elevator...
Hva gjør folk? Gjør de forskjellige ting i forskjellige "venterum"?
Hvorfor? eller hvorfor ikke?
(Kan f.eks. kombineres med "Pulserende rum" (se nedenfor) )

Pulserende rum

Rum som i løpet av en dag / en uke har varierende rummer antall mennesker
Bussholdeplasser... venterummet for blodprøvetagning på Rikshospitalet...
Hvorfor skjer endringene?
Hvorfor tror folk det skjer?
Tror betjening og ventende forskjellige ting om det?
Hvordan påvirker endringene folks oppførsel?
Merk: Noen rum pulserer regelmessig, andre uforutsigbart.

Forberedelsesrum

F.eks. en flyplass, hvor folk forbereder seg på en reise, eller en hjemkomst.


Profesjonelle rum

Arbeidsplasser, laboratorier, klasseværelser, sykehus, butikker, atelierer, verksteder

Et spesielt eksempel på av dette er en barnehave, som er et profesjonelt rum for betjeningen, men et leke- og livsrum for barna. Hvilke aspekter ved dette rummets organisering er med til å sosialisere barna til (med tiden) å se seg selv som "klienter" i slike rum?


Ikke-rum

Rum man prøver å glemme at man passerer gjennom
Myldretidstrafikken


Bevegelser i rum

Syklist-etikette - Syklisters forhold til biler og fotgjengere
Folk på et S-tog i løpet av en hel dag
Passagerenes synspunkt (for dem er dette et slags venterum)
Konduktørens eller togførerens synspunkt (for dem er det et profesjonelt rum)


Reglementerte rum

Et eksempel kunne være et gatekryss med trafikklys
Hvem går på rødt lys?
Hvem gjør det ikke?
Intervjue... spørre og grave.... observere


Åpne og lukkede - vidstrakte og trange - rum

Folk i en heis vs. folk i en park


Det ideelle rum

Forestillinger om hvordan rummet egentlig skulle være
Arktitekter... husmødre... turister... barn...


"Vårt rum"

Okkuperte hus, territorier (f.eks. Folkets park) som forskjellige grupper hevder er "deres"...


Legitime og illegitime rum - Contested space

Rikshospitalet vs. Christiania
Regjeringens forsøk på å rydde / regulere Christiania - inklusive arkitektkonkurransen, reaksjonene på den etc.


Urene rum

F.eks. Offentlige toaletter... Det finnes et norsk spesiale om dette...


Rene rum

Steder hvor folk pynter seg og tar en dusj før de går dit
Hvordan forbereder folk seg (intervjuer)?


Erindring i rum

Gå gateturer med f.eks. unge og eldre mennesker: la dem velge rute, eller velg den selv - og få dem til å fortelle om rummet. Hvilke minner "vekkes" av rummet? Er rummet en form for "ekstern hukommelse"? Er rummet en slags "levende historie"? Finnes det en "rummets livshistorie"?

Kan f.eks. kombineres med "venterum"....


Alder i rum

Gamle og unge menneskers rum
innredning... estetiske preferanser... oppdeling av rummet...


Konstruksjonen av et "in-rum"

Følge (deler av) prosessen rundt opprettelsen av et nytt "cool" sted
en ny bar... et nytt diskotek... en ny restaurant...
Eller intervjue en eller flere som var med på en slik oppstart


Infrastrukturelle endringer av store rum

Metro-byggeriet
...sett fra arbeidernes, og/eller firmaenes, og/eller befolkningens, og/eller medias perspektiv...


Space

temporal histories of space
s-tog or bus route throughout the day - or a comparison focusing on the role of a driver

public space as 'owned space' - e.g. Kultorvet at different times of day

ethnic vs personal claims to space - in a bar, a reading room, a football game

space as a sociability variable

interaction in more or less enclosed spaces

elevators, streets, parks

interaction in tabooed/stigmatized spaces

public lavatories of course but also: men in women's spaces, women in men's spaces, children in adult spaces, adults in children's spaces

does 'ethnic space' exist

for participants? for observers? (see Gerd Baumann on Southall)

space and beauty

does ugliness make a difference for interaction?

does filth make a difference?