Kvalitative metoder - Synopsis


Retningslinier for SYNOPSIS

Punkter 1-4 skrives på en side; punkt 4 på bagside


1. Problemstilling (4-6 linier)
Teoretisk og empirisk formål med projektet

2. Forskningsspørgsmål (12 linier i alt)
Projektet deles i 2-3 logiske under-elementer - mere specifik formål

3. Feltet (6-8 linier)
Beskriv den empirisk situation - inkl. oplysningskildler

4. Metoder (16 linier)
Beskriv de metoder I vil benytte (alle skal afprøve deltager-iagttagelse) og begrunde disse valg i forholdt til projektet

5. Tidsplan (på bagside)
Plan over forskningsaktiviteter for alle i gruppen - helst dag for dag. Husk plan for pauser!