”The primordial soup” (frem til ca. 1800)

Reisebeskrivelser og filosofisk antropologi (høydepunkter er Herodot, Ibn Khaldun og Vico)

 

”Livets opprinnelse” (ca. 1800)

Det filosofiske gjennombrudd             (Kant: det subjektivt-objektive)

                                                            (Hegel: det sosiale)

                                                            (Herder et al: tysk romantikk > hermeneutikk)

 

”Dinosaurenes tid” (ca. 1830 – ca. 1914)

Evolusjonistene (kjøttetende dinos)

                        (Morgan: stadieteori, materialisme, slektskap)

                                                (Tylor: kulturbegrepet og komparativ metode; levninger)

                                                (Frazer (den siste dinosaur): myte og magi)

Kulturhistorikere (planteetende dinos)

                                                (Bastian: menneskehetens psykiske enhet)

Den klassiske sosiologi (primitive primater)

            Første generasjon:      (Marx: makt, praksis, historisk konflikt – materiens primat)

            Andre generasjon:       (Durkheim: solidaritet, moral, religion – sosialitetens primat)

                                                (Weber: individ, rasjonalitet, legitimitet – viljens primat)

                                                (Simmel: sosialt individ, begjær, sosial geometri – formens primat)

 

”Homo Erectus (tenker og bruker redskaper, men ih, hvor primitive!)” (ca. 1900-1920)

Tysk diffusjonisme (neanderthalere –  de utdør...)

                                                (Graebner: formelle metode)

            Nordiske & Østeuropeiske ekspedisjonsantropologer (overlever i isolerte enklaver til 1950 og lenger)

                                                (Lumholtz, Nordenskiöld, Rasmussen, Heyerdahl)

Britiske Torres-ekspedisjon (the Flintstones)

                                                (Marret, Rivers, Haddon)

 

”Homo Sapiens Sapiens (endelig kom han!)” (frem til 1920 og etter)

            USA (fra 1890)                    Franz Boas (kulturrelativisme, firefelts modellen for faget)

            Storbritannia (1920)            Bronislaw Malinowski (feltarbeidet (funksjonalismen ... endring))

                                                         Alfred R. Radcliffe-Brown (Durkheim + slektskap = strukturfunksjonalisme)

            Frankrike (1920)                 Marcel Mauss (Durkheim + utveksling = dynamiske sosiale relasjoner??)

 

”Oldtidens sivilisasjoner (dere vet, Egypt etc.)” (frem til 1950)

USA – kulturantropologi

                                                Margaret Mead, Ruth Benedict (kultur og personlighet)

                                                Alfred Kroeber, Robert Lowie (kulturhistorien er ikke død!)

                                                Edward Sapir (etnolingvistikken lever i beste velgående)

* USA – tilsatt modernitet og europeisk sosiologi (Weber, Simmel; Radcliffe-Brown)

                        Chicagoskolen (fra 1890):

                        Første generasjon: (Robert Park – byer, etnisitet, William Thomas (+Østeuropa) – peasants)

                        Andre generasjon: (Robert Redfield – mere peasants, nå á la Benedict)

                        (Tredje generasjon: (Erving Goffman, Clifford Geertz – kommer i neste semester))

UK – sosialantropologi

                        Strukturfunksjonalistene

                                                Meyer Fortes, E. E. Evans-Pritchard m.fl.     (først: slektskap = politikk, jura)

                                                                                                                   (senere: domestic kinship)

                                                (tidlig og sen) Evans-Pritchard (magi, mening....)

                        Funksjonalistene

                                                Raymond Firth, Edward Leach (endring, økonomi, individer)

            * UK – tilsatt modernitet og den koloniale virkelighet

                        Rhodes-Livingstone Instituttet > Manchesterskolen

                                                Max Gluckman (konflikt, nettverk, etnisitet, urbane studier)

Frankrike – ekspedisjoner og estetikk, protest og surrealisme

                                                Marcel Griaule, Michel Leiris, Jean Rouche mfl.

 

”Den moderne tids profeter (vel-vel, men jeg begynner altså å få dårlig tid!)”

            (Hertil bør også Chicago- og (særlig!) Manchesterskolen regnes) ... Gluckman, Leach,

            UK + USA + biologi + psykologi + kybernetikk = Gregory Bateson

            Frankrike + USA + semiotikk (Saussure, Jakobson) = Claude Lévi-Strauss