Courses and course materials

Finn Sivert Nielsen, social anthropologist

Courses - home

General anthropology

FSNielsen - home

Gender and kinship
 
Kjønn - begjær, bilde, makt
[ Gender - desire, image, power ]
(with Kari Helene Partapuoli)
Institute of anthropology, Copenhagen University - Fall 2003
Slektskap og sosial organisasjon, sosial samhandling og differensiering - forelesninger for grunnfag
[ Kinship and social organization, social interaction and differentiation - lectures for first year BA's ]
Section of social anthropology and Sami studies, University of Tromsø - Spring 1994