Magister- og hovedfagsavhandlinger

ved Institutt og museum for antropologi, Oslo

1957 - 1994

Return to "Anthropology in Norway"

1. Fordeling på region

Feltarbeidsregion
Antall
avthandlinger
Norge - tilsammen
88
Utenom Norge
130
-Vest-Europa utenom Norge
22
-Øst-Europa, SUS
7
Europa - tilsammen
117
Utenom Europa
101
-Afrika
37
-Sørøst-Asia, Oceania
14
-Sør-Asia
13
-Andre, Asia
7
-Latin-Amerika
24
-Andre, Amerika
4
Tilsammen
218

2. Oppgaver fra Norge, grov fordeling etter tema

Feltarbeidstema
Antall
avthandlinger
Utkant, lokalsamfunn, tradisjonell kultur, trad. minoriteter
19
Innvandring
15
Subkultur, ungdom, barn, skole
13
Medisin og helse
12
Kjønn
10
Bedrifter og organisasjoner, arbeidsliv
11
Diverse
8

3. Fordeling på eksamensår

Eksamensår

Antall
avhandlinger

1957-64

6

1965-69

1

1970-74

9

1975-79

18

1980-84

25

1985-89

57

1990-94

100