Finn Sivert Nielsen Sosialantropolog
Hjem Søk Kontakt In English

Mellom himmel og jord
Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien
Bergen, Fagbokforlaget 1996
Finn Sivert Nielsen & Olaf H. Smedal (red.)
Essay av Finn Sivert Nielsen

From Tromsø with love

For et år eller så midt på 1990-tallet var min gamle venn Olaf Smedal og jeg kollegaer ved det daværende Seksjon for antropologi og samiske studier (tror jeg visst det het, om jeg da ikke tar feil) ved Universitetet i Tromsø (som det definitivt het). Det var under en av våre mange og heftige fagdiskusjoner på denne tiden at idéen ble klekket ut om å lage en samling artikler som dekket de "store empiriske temaene" som antropologisk forskning typisk beskjeftiger seg med. Noen av disse "temaene" ga mer eller mindre seg selv. Det var dem vi pleide å kalle samfunnets "partsystemer": religion, økonomi, politikk, slektskap... og litt mindre ikoniske: økologi og etnisitet. Andre var det mer strid om. Var kjønn et partsystem, eller noe som gjennomsyrte alt i samfunnet og ikke kunne skilles ut på denne måten?

Fagbokforlaget var begeistret for vår idé, og sakte, som når et stort cruise-skip legger til havs, slapp vår bok sine fortøyninger i planlegningsstadiet og startet livet som virkelighet. Vi laget en liste over potensielle forfattere til alle bokens ti kapitler, kontaktet dem og fikk stort sett positiv respons. Det ble til en lang og intens redigeringsrunde, det må sies, og på veien skulle Olaf flytte til Bergen og jeg til København, men boken ble til slutt både ferdig og publisert i 2000.

Bidragsytere og temaer

Boken gir et panoramisk og autoritativt overblikk over antropologiens tilstand ved årtusenskiftet. De stadig vekslende temaene, teoretiske tilnærmingene, fagdebattene, ført i pennen av forskere med mangeårig erfaring fra feltene de skriver om, gir et fascinerende og spill levende bilde av antropologisk forskning. Boken består av ti kapitler og et tillegg (om internettressurser, se nedenfor). Tema og forfatter for hvert kapittel er som følger:

     — 1 - Kort faghistorisk bakgrunn — Arve Sørum
     — 2 - Økologisk antropologi — Randi Kaarhus
     — 3 - Økonomisk antropologi — Finn Sivert Nielsen
     — 4 - Slektskap — Olaf H. Smedal
     — 5 - Språk og samfunn — Ingjerd Hoëm
     — 6 - Kjønn og alder — Haral Beyer Broch
     — 7 - Etnisitet og nasjonalisme — Thomas Hylland Heriksen
     — 8 - Religionsantropologi — Kjersti Larsen
     — 9 - Politisk antropologi — Christian Krohn-Hansen og Halvard Vike
     — 10 - Globalisering — Jo Helle-Valle

Kapittel 9, Christian Krohn-Hansen og Halvard Vikes eminente kapittel om maktens antropologi, kan leses her.

Internettressurser

En innovativ idé ved boken var at vi (særlig Olaf) gjorde en grundig gjennomtråling av ressurser på nettet med relevans for hvert av bokens kapitler. Boken skulle ha en egen internettside, hvor denne lenkeressursen skulle ligge, i konstant oppdatert og gjerne også utvidet stand. Idéen var god, og vi klarte å realisere den en stund, men vi undervurderte hvor fort nettet endrer seg og døde lenker nye ressurser oppsto hurtigere enn vi kunne overskue dem. Til slutt ga vi ganske enkelt opp, og per i dag er under halvparten av lenkene i samlingen aktive.

Ny hjemmeside for denne boken?

En ny hjemmeside for boken vil etter hvert komme i stand. Den vil inneholde en drastisk forkortet lenkesamling, og innskrenke seg til ressurser av mest mulig permanent karakter. Siden vil også gi korte referater av hvert av kapitlene i boka, og gå inn på noen av problemene kapitlet reiser.