Påminnelsens mot

Sett begge tanker foran deg

Gå mot brygga

Se i seirygghavet


Over oss svever

metertykke banker av dugg

Under oss hoverer

mørket


Glemselen verner oss mot

å! så pinlige smerter

vi kunne husket, men glemmer

Bare merket sitter igjen


Ingen husk uten

tankeliggjørelsen av det huskede

Ingen

smerter uten merker


Ingen hval seiler over

Sørishavet i natt  

Ingen glemmer hvalen

Påminnelsens mot

  10. mars 2015 - Finn Sivert Nielsen - Dikt