Antropologiens teorihistorie - Del 2: Forår 2004
ved Finn Sivert Nielsen

Skriveøvelse

>> Klik her for å se oppgavene! <<


 
Det skal, i løpet av 1. og 2. semester skrives én skriveøvelse til kurset i teorihistorie.

Hvis du har skrevet og fått godkjent skriveøvelsen til kurset i 1. semester, skal du ikke lage skriveøvelse i 2. semester. Hvis du ikke gjorde skriveøvelsen i 1. semester, skal du skrive den nå.

Det vil oppgis oppgaver for skriveøvelsen. Dere skal velge 1 av 3 alternativer.

Krav til skriveøvelsen:

Lengde: 3-5 sider
Oppgavene annonceres: Fredag 12.3, kl. 15.00 (oppgavene legges på hjemmesiden)
Frist for innlevering: Torsdag 1.4, kl. 15.00, men innlevering kan skje senere, se nedenfor
Tilbakemelding: Onsdag 14.4
eller senere, hvis oppgaven innleveres efter 1.4, se nedenfor
Innleveringsmåte: Enten: Papirkopi legges i boks i receptionen
Eller: Sendes per email sendes til min email adresse:
finn.sivert.nielsen@anthro.ku.dk 
NB! I begge tilfelle legges utfylt forside i boksen i receptionen
Innlevering efter d.1.4 Oppgavene skal innleveres senest: Tirsdag 13.4, kl. 15.00
Hvis du innleverer oppgaven efter 1.4, skal du merke deg følgende:
  1. Oppgaven skal sendes per email til følgende mail adresse:
    finn.sivert.nielsen@mobilixnet.dk
  2. Tilbakemelding vil skje senest: Mandag 19.4.