Antropologiens faghistorie
Finn Sivert Nielsen

Institut for antropologi
AnthroBase.com
Courses - home
FSNielsen.com
NECEN.org

Del 2: Antropologiens historie efter 1950

Kursusplan

Home

I dette semesteret skal dere lese resten av grunnboken, samt en rekke artikler og tekstutdrag som er samlet i et kompendium som kan kjøpes i instituttets reception. Forelesningene følger som i 1. semester i grove trekk kapitlene i boken, som beskrevet nedenfor, og under hver forelesning er det ført opp hvor langt dere skal ha kommet i grunnboken innen hver forelesning. Det understrekes at de oppgitte sidetall er veiledende, og at det ikke er meningen at dere skal følge dem slavisk. Det er en stor fordel om dere ligger et kapittel foran forelesningene, eller at dere leser fort gjennom hele boken i begynnelsen av semesteret for så å lese de enkelte kapitlene mer grundig når vi kommer til dem.

NB! Siden første og andre semester av dette kursus blir holdt av forskjellige forelesere vil dere nok oppleve både (a) et visst overlapp mellom siste del av forrige semester og første del av dette semester, og (b) visse (uunngåelige) diskrepanser mellom de vurderinger og prioriteringer som de to forelesere gjør. Jeg ber dere oppfatte slike diskrepanser som en utfordring heller enn et irritasjonsmoment. Ta gjerne opp evt. forskjeller som dere merker i timene, så kan vi diskutere dem og komme frem til deres årsaker, evt. til at de skjuler en underliggende enighet.


Kun tidspunkt for de første forelesninger er fastlagt. Det vil bli holdt forelesninger hver torsdag, kl. 10-12 i perioden fra uke 10 til uke 21, men en rekke ekstraforelesninger vil også bli avholdt. Tidspunkter for disse vil bli offentliggjort i løpet av kursets første 2-3 uker.


Torsdag 8.2
kl. 10.15-12.00
lok.1.1.18
Tilbakeblikk over tiden frem til 1950 - Overblikk over tiden efter 1950
Torsdag 15.3
kl. 10.15-12.00
lok. 1.1.18
Amerikansk materialisme: Peasant-studier og økologisk antropologi
Grunnboken: s.117-132
Wolf, Eric R. 1956. Aspects of Group Relations in a Complex Society [18 s.]
Rappaport, Roy. 1967. Ritual Regulation of Environmental Relations among a New Guinea People [15 s.]
Torsdag 22.3
kl. 10.15-12.00
lok.
1.1.18
Britisk metodisk individualisme og amerikansk rolleteori
  Grunnboken: s.132-150
Barth, Fredrik. 1966. Modeller av sosial organisasjon [15 s.]
Goffman, Erving. 1967. Alienation from Interaction
[24 s.]
Torsdag 29.3
kl. 10.15-12.00
lok. 1.1.18
Britisk og amerikansk symbolantropologi
Grunnboken: s.151-163
Turner, Victor. 1960. Ritual Structure, Morality, and Social Structure among the Ndembu [11 s.]
Geertz, Clifford. 1959. Ritual and Social Change: A Javanese Example [24 s.]
Torsdag 12.4
kl. 10.15-12.00
lok. 1.1.18
Symbolantropologi vs. strukturalisme
Grunnboken: s.163-173
Lévi-Strauss, Claude. 1962. Categories, Elements, Species, Numbers [25 s.]
Douglas, Mary. 1966. Secular Defilement [11 s.]

Onsdag 18.4
kl. 12.15-14.00
lok. 1.1.18

Nymarxisme
Grunnboken: s.175-188
Bloch, Maurice. 1975. Property and the End of Affinity [20 s.]
Berman, Marshall. 1982. All that is Solid Melts into Air: Marx, Modernism and Modernization [42 s.]

Torsdag 19.4
kl. 10.15-12.00
lok. 1.1.18

Feminismen og det refleksive feltarbeid
Grunnboken: s.189-192; 220-224
Briggs, Jean. 1970. Kapluna Daughter [25 s.]
Rosaldo, Michelle Z. 1974. Woman, Culture, and Society: A Theoretical Overview [26 s.]
Onsdag 25.4
kl. 12.15-14.00
lok. 1.1.18
Etnisitet og nasjonalisme
Grunnboken: s.192-196; 224-228
Eidheim, Harald. 1969. When Ethnic Identity is a Social Stigma [17 s.]

Cohen, Abner. 1974. Political Man - Symbolist Man [17 s.]
Torsdag 26.4
kl. 10.15-12.00
lok. 1.1.18
Nordisk antropologi: En perifer historie?
 

I grunnboken omhandler særlig følgende passasjer dette tema:
s.25, 30-31, 50-53, 56-58, 91-92, 137-46, 177-78, 194-96
Se også artiklene til Barth of Eidheim.
Klikk her for å lese en kort online tekst om nordisk antropologi!
Klikk her for å lese om Institut for antropologis historie - og "hemmelige historie"!

Onsdag 2.5
kl. 12.15-14.00
lok. 1.1.18
Praksisteori
Grunnboken: s.196-212
Bourdieu, Pierre. 1972. Outline of Theory of Practice [Utdrag] [15 s.]
Ortner, Sherry B. 1984. Theory in Anthropology since the Sixties [34 s.]
Torsdag 3.5
kl. 10.15-12.00
lok. 1.1.18
Postmodernisme
Grunnboken: s.212-219
Tyler, Stephen A. 1986. Post-Modern Ethnography: From Document of the Occult to Occult Document [18 s.]
Onsdag 9.5
kl. 12.15-14.00
lok. 1.1.18
Globalisering og fremtidens antropologi
Grunnboken: s.229-246
Warnier, Jean-Pierre. 1995. Around a Plantation: The Ethnography of Business in Cameroon [18 s.]
Torsdag 10.5
kl. 10.15-12.00
lok. 1.1.18

Oppsamling, konklusjon og evaluering