Fjellet i Norge

 
Mer hjelp
  
 
Denne hjemmesiden pretenderer ikke på noen måte å være noen uttømmende guide til fjellivet, og hvis du vil lære mer, bør du gå til andre kilder. Selv kan jeg i begrenset grad (og normalt mot betaling) gi personlig veiledning til å planlegge turer. Klikk her for detaljer om hvordan du skal kontakte meg.
 
Turistforeningen

Før du gjør noe annet bør du ta en titt på Den Norske Turistforeningens hjemmeside (www.turistforeningen.no). Her finner du mye nyttig informasjon.

Dernest bør du skaffe deg Turistforeningens turguide - Til Fots i Norge - som beskriver alle merkede (og noen umerkede) ruter i hele landet, og dessuten gir deg en oversikt over hvilke kart du skal kjøpe når du skal til et bestemt område. (Sørg for å skaffe siste utgave av Til Fots - eldre utgaver kan inneholde feil, og nyere utgaver har også flere og bedre turbeskrivelser. Unngå også eldre kart som kan mangle helt nødvendige oppdateringer.) DNT utgir også medlemsbladet Fjell og Vidde og en årbok. Førstnevnte inneholder tips og ideer til turer, vurderinger av utstyr, informasjon om fellesturer og kurser organisert av Turistforeningen osv. Årboken har gjerne et tema, og bringer lengre artikler for eksempel om et særlig fjellområde, om historiske emner eller om aktuelle saker som foreningen er engasjert i (vern av fjellet står høyt på denne listen). Turistforeningen bistår dessuten med råd og vink i den grad de har kapasitet til det. Vær oppmerksom på at det finnes mange lokallag av Turistforeningen. Disse kan ofte gi god informasjon om sitt område, hvis du ikke klarer å skaffe det fra DNT.

Hvis du har tenkt å gå i fjellet mer enn en sjelden gang, bør du melde deg inn i Turistforeningen. Det er billig, du får alt det ovenstående materialet automatisk tilsendt, du får rabatt på hyttene og du støtter en god sak. Med medlemsskapet følger dessuten en hyttenøkkel, som er god å ha, siden mange selvbetjente og ubetjente hytter er låst. Husk forøvrig at du kan bli medlem av DNT ved å melde deg inn i et lokallag, og hvis du har en varig interesse i en bestemt landsdel kan dette være et attraktivt alternativ, blant annet fordi mange lokallag selv utgir årbøker med fokus på sin landsdel.

Diverse lesestoff
På de fleste DNT-hytter vil det ligge samlinger av lesestoff som kan være både nyttig og interessant: gamle årbøker kan gi innblikk i alt fra spesielle turer du kan gå til bygdehistorie og geologi. I hyttebøkene skriver folk av og til opplysninger om turer de har tatt, spesielle vanskeligheter de har møtt på veien eller særlig fine traseer de har funnet. Det krever riktignok litt tålmodighet å finne frem til eventuelle gullkorn, men når du likevel sitter foran ovnen etter middag og ikke har annet å gjøre...

Blir du særlig fascinert av en del av landet, kan du forsøke å få tak bygdebøker som ofte har et vell av informasjon om historiske forhold, lokale skikker og tradisjoner osv.

Til slutt finnes det en stor flora av bøker skrevet om fjellet i Norge - fra billedbøker til kaffebordet til tekniske ruteguider for klatrere. Du kan bli inspirert til å gå i et nytt område ved å se på bilder, og det kan være fascinerende å lese om ferdsel i fjellet i gammel tid. For nesten alle praktiske formål er imidlertid Til Fots uovertruffen, og dyre bøker med fancy turforslag lever sjelden opp til forventningene.

Lokalfolk
Spør deg til råds hos lokalfolk, særlig folk som har mye å gjøre med fjellet til daglig (jegere, fiskere, sauebønder, oppsynsmenn osv.). Du kan spørre når du møter dem i fjellet, eller du kan ta en dag i bygda og oppsøke folk, eller, hvis du er alvorlig i tvil om noe, kan du forsøke å ringe hjemmefra og lokalisere ekspertisen på forhånd. Folk er som regel vennlige og hjelpsomme hvis du har et fornuftig ærend. Slik kontakt er imidlertid stort sett bare nødvendig hvis du planlegger en stiløs tur i vanskelig terreng.

Neste side