Fjellet i Norge

 

Grunnen du trår på
  
På fjellet er grunnen du står og går på langt mer kompleks og krevende enn i menneskeskapte miljøer. Marmorgulv og asfalt har som fly, biler og internett til formål å gjøre avstander umerkelige. På fjellet er derimot avstandene høyst merkbare, fordi du beveger deg gjennom en verden som ikke har som eneste hensikt å tilfredsstille menneskelige behov, men har sine egne beveggrunner og sin egen logikk. Den yter motstand. Formasjonene under dine føtter er like så mangfoldige og utfordrende som fjellformasjonene omkring deg, og når du går må du forholde deg til dem, lære å forstå deres struktur og deres betydning for den gående.

Alle bildene til høyre på denne siden er tatt en tidlig vår innenfor et område på noen få hundre kvadratmeter i skogen på Tromsøya - snøen har nettopp gått, plantene har bare så vidt begynt å røre seg - og undergrunnens formasjoner er relativt tydelige. Enkle er de likevel ikke.

Nedenfor beskriver jeg kort noen av de typiske undergrunnsformasjoner man skal bli kjent med på fjellet. Det er verd å understreke at ingen av disse er standardiserte eller eksisterer der ute i ren form. Selv på en kort tur kan man støte på dem alle, enkeltvis eller filtret sammen. Likevel er de distinkte typer - de har navn:
 

Ur
Under siste istid rev breene med seg millioner av tonn med sten - i form av støv, sand, singel, pukk - og dessuten små, store og kolossale stenblokker - som ble innefrosset i isen og mast sammen under dens formidable vekt. Under høyt trykk antar is en semi-flytende form, og breens nedre regioner må man derfor tenke seg som en langsomt sydende grøt av knust sten under høyt trykk, som slepes sakte men med voldsom kraft over det nakne berget breen hviler på. Da breen så smeltet ble disse stenmassene bare liggende der de falt, og undergrunnen som breen lot igjen etter seg kom derfor til å bestå enten av skurte svaberg eller av større eller mindre masser av større eller mindre løssten: altså ur.
 
Eg heiter Anne Knutsdottir, Kari er mi mor og Truls han er min bror.
Vi bur uppå ein plass der som ingen skulle tru at nokon kunne bu.
Og plassen heiter uren, luren, himmelturen, steinrøys, steinrøys, sveltihel.
(C.P. Riis, til norsk folketone)

Ura har definert livsforholdene for nordmenn - og kvinner - gjennom alle tider. Overalt er det sten, selv om den i større eller mindre grad er overvokst av planter og dekket av jord. Man taler om "gammel" og "ny" ur. Ny ur ser man der breen for ganske kort siden har trukket seg tilbake. Her ligger naken sten kastet omkull; ofte er stenene løse og farlige. Men gjennom århundrer og årtusener blir ura utsatt for frost og is, rennende vann, vegetasjon og tyngdekraft. Stener forskyver seg, rundes av, legger seg til rette, sorterer seg etter størrelse og fasong. Slik oppstår gradvis en "gammel" og "fast" ur. Ura kan være "grov" (den består av store stener - noen ganger så store som hus), eller mindre "grov" ("fin" ur grenser umerkelig over i småsten og sand; her som ellers i fjellet er det ingen skarpe grenser og du finner alle overgangsformer), ura kan være overvokst av trær og lyng og tykke lag av mose, eller, høyere oppe i fjellet, av lav. Gammel ur har som sitt viktigste praktiske kjennetegn at stenene sjelden beveger seg - heller ikke når du trår på dem.

Er uren overvokst og/eller grov nok, kan den være et helvete å komme gjennom. Du må hoppe og klatre fra sten til sten, presse deg gjennom trange passasjer (av og til må du ta sekken av for overhodet å komme frem), skritte over tre-fire-fem meter dype slukter mellom stenene. Du glir på mose, henger deg fast i grener; plutselig står du høyt oppe på en sten og aner ikke hvor du skal ta veien videre i steinhavet - til du får øye på neste varde.

Men gammel ur står i alle fall stille... hvis den da ikke er meget bratt, for så settes andre krefter i spill. Blir det bratt nok, så er nesten all ur løs.

Motsatt en gammel ur, består en "ny" eller "løs" ur av tippeferdige, uensartede og spisse (uslepne) stener. Bortsett fra ur som nylig er etterlatt av bre eller fonn, kan løs ur finnes i strandkanten hvor stenene stadig brytes opp og forstyrres av is om vinteren, eller der ura er resultat av ras i nyere tid. Verst er forholdene på steder hvor det går årvisse snøras - særlig nedenfor tregrensen. Her får ingenting ligge i ro, og du tar deg frem gjennom kaotiske dynger av løse stener, jord, splintrede trestammer - alt delvis overvokst av gress og andre vekster som er standhaftige nok til å holde ut de årlige katastrofene, eller hurtige nok til å etablere seg på noen korte sommermåneder.

Hvis ura derimot er fast og tørr og det ikke er for bratt, kan du løpe og hoppe gjennom den med raske og sikre skritt. Hvis du er sterk nok i knær og ankler kan slik ur være lettere og tryggere - og dessuten mye morsommere - å gå enn mye annet terreng.
 

Myr og mose
Breen etterlot seg bare sten og vann, men det sterile landskapet ble straks infisert av liv - tynne lag med lav smuldret sten til sand og omdannet mineraler til muldjord. Der dette ble tykt nok dannet det seg mose som holdt på fuktigheten som en svamp. Mosen ble til torv og jord, hvor gress, lyng, blomster og trær kunne vokse. I dalene ble jordsmonnet tykt og fruktbart, men jo lenger oppe i fjellet du går, jo kortere er denne prosessen kommet. Du finner tynne lag av svart mose på svaberg, som er fast og fin å gå på så lenge den er tørr, men såpeglatt når det regner. Du finner tykke mosetepper av mange forskjellige slag: reinlavet, som er meget hardført og kan dekke hele landskaper i tørre strøk, røde og brune og grønne moser (noen av dem er irrgrønne og vokser under vann) - alle har unike kjennetegn; noen er for eksempel tørrere enn andre, og dét kan være godt å vite når du skal ta deg frem gjennom myra.

Hvis lagene av torv og mose er tykke nok kaller vi det myr, og i og omkring tregrensen er ofte enhver plett som er tilnærmelsesvis plan myrlendt (til stor ergrelse for deg som leter etter en teltplass). Undergrunnen i disse myrene varierer fra nesten tørre rygger dekket av lyng og gress, til åpent vann. Men på fjellet er myra oftest ikke særlig dyp - du synker sjelden lengre i enn til knærne.

Ofte slynger myrene seg oppover lia i lange, åpne striper, spekket med lyng, vidjer, furu og dvergbjerk der det er tørt nok til det; her er det lett (om enn vått) å gå, hvis du ikke har en sti å følge. Langs vann og stilleflytende elver kan myra ligge sammenhengende i hundrevis av meter. Høyere oppe er myrene oftest mindre. Men små myrer tørker hurtig ut, og mang en turgåer har håpefullt slått opp teltet på et stykke knastørr, svart mose som forvandlet seg til et hissig vannsig etter få timer med regn.

Myrene er hjemsted for et rikt innsekt- og fugleliv og er noen av de frodigste plassene du finner på fjellet. Men myra er lettpåvirkelig. En utydelig sti forsvinner fort her, så du skal se deg godt for, og ofte må du prøve deg frem for å finne veien. På den annen side, hvis mange går i samme myra kan den bli trådt i stykker og forvandle seg til et brunt, glatt og dyvått gjørmebad. Og noen ganger vaskes selve torva vekk og stien reduseres til en stenete, mudderkledt renne.

Trå forsiktig i myra og bevar dens skjønnhet. 
 

Snø og is
Disse sidene handler ikke om vinterfjellet, ei heller om brevandring som er et kapittel for seg og krever særlig utstyr og trening. Men nesten overalt, når du kommer et stykke over tregrensen, finner du større eller mindre felter med snø. Feltene er størst tidlig på sommeren, og etter en vinter med mye nedbør kan det av og til ligge nesten sammenhengende snødekke overalt i høyereliggende fjell. Skal man på tur i juni, gjør man klokt å forhøre seg først om hvordan de lokale snøforholdene er. Og husk at mye snø som smelter fort gir store elver som ikke alltid lett lar seg vade.

Ellers er snøen som regel hard og god å gå på om sommeren, og til tider kan den være en velsignelse. På en stiløs tur på Loppahalvøya, kom jeg til en bratt og mørk dal dekket av gigantisk, ufremkommelig ur, bestående av en usedvanlig, svart bergart med skarp, hard, glassaktig overflate som jeg skar meg på bare jeg tok i den. Men ned gjennom hele dalen førte en stripe snø - av og til bred, av og til smal, og her og der avbrutt i noen meter (akkurat lenge nok til at jeg fikk føle hvordan det ville vært å gå her uten den). Ned denne stripen spaserte jeg så i ro og mak, med det vanvittige kaos av sten omkring meg på alle kanter.

Snøen er som regel ufarlig, men den byr på sine særegenheter. Når den ligger bratt, skal du sparke spor - og da snøen blir hardere jo dypere inn du kommer, er det lettest å sparke diagonalt inn mot snøflaten - så får du feste til hele foten. Noen ganger blir snøen så hard at spor ikke kan sparkes, og da skal du enten ha med brodder eller du må finne en omvei. Det du absolutt ikke vil er å skli ut og falle i ura hundre meter nedenfor, eller åke lukt i isvannet med sekk og støvler på. Det samme gjelder når du går nedover på snø. Er snøen passe hard og passe bratt, kan du skli på støvlene som om du gikk på ski. Det er gøy, og du kan tilbakelegge mange hundre høydemeter på kort tid på denne måten. Men blir det for bratt eller for hardt, kan du seile utfor til en blodig død langt der nede.

Andre farer lurer også. Se opp for bekker og elver som renner under snøen. Ofte tærer de ut svære hulrum nedenfra, og du kan stupe flere meter ned i ur og vann, gjennom det tynne laget som ligger igjen øverst. Der snøen treffer svaberg skjer ofte noe lignende - berget varmes opp om dagen og snøen smelter unna til en tynn og livsfarlig tunge som ser fast og fin ut ovenfra; gå derfor i land, om mulig, i ur eller småsten, hvor dette ikke skjer.

Snøras skjer sjelden om sommeren, men hvis fonna er meget stor og bratt, er det smart å være forsiktig - særlig hvis været har endret seg mye i det siste.

Når du går i land fra snøen skal du straks banke støvlene av mot en sten. Dine vibramsåler er gode å ha, men det legger seg snø i det dype sålemønstret som kan bli såpeglatt når du trår videre på bar sten.
 

Opp og ned
Fjellet er sjelden vannrett, oftest mer eller mindre bratt. Selv på merkede stier kan det bli nødvendig å klyve korte distanser på hender og føtter eller trå over svaberg som faller loddrett i dypet få centimeter fra dine føtter. Med alminnelig forsiktighet er slike passasjer ufarlige (så lenge det er tørt! blir det skikkelig vått, blir alt glatt og du skal være ekstra forsiktig). Bakkenes hovedinteresse er - det meste av tiden - simpelthen at de må gås. Det er tungt å gå oppover i lang tid, men hvor tungt det er avhenger i enda høyere grad av mange andre ting. Det er en himmelvid forskjell mellom å stige firehundre meter i bløt, ettergivende myr overvokst av dvergbjerk, i stekende solskinn, med fluer overalt og tyve kilo på ryggen, og å gå de samme metrene på tørt sva og pene stier mens kona bærer dagssekken. Det finnes tusen omstendigheter av dette slag som det ikke står noenting om på kartet. Tohundre meter som du trodde ville være lette kan under de riktige omstendigheter være et lite helvete å gå. Trøst deg med at det omvendte også skjer: Plutselig har du steget åttehundre meter, utsikten er fantastisk og du føler deg helt fin. Men beregn i alle fall litt ekstra tid på motbakkene, særlig hvis du bærer tungt. Vet du at bakken blir tung, bør du få i deg energirik mat før du starter. 

På vei nedover skal du også beregne ekstra tid. Plutselig skal du ned gjennom steil ur eller på glatt, stupbratt skogbunn, og da skal du gå forsiktig. Hvis du er sterk, og hvis stien er tørr og fast og oversiktlig, kan du løpe og hoppe nedover, så bruker du mye mindre krefter på å holde igjen mot tyngdekraften. Men du skal være sterk i knær og ankler for å gjøre dette. Prøv deg forsiktig frem og finn ut hvor din grense går. Uansett, hvis du skal gå en nedgang som er det minste lang eller vanskelig, skal du snøre støvlene stramt - og helt opp, ta på knebeskyttere hvis du bruker slikt, stramme alle remmer på sekken, pakke vekk alt du måtte ha i hendene, og passe på at det ikke er noe du kan snuble i (løse støvlelisser, for eksempel). Snør også selve sekken stramt og legg vekk alt som måtte henge løst ut av den (som kan hekte seg fast i overhengende grener). Hvis det er vått skal du være ekstra forsiktig, spesielt i skogen hvor alt blir glatt. Under virkelig harde nedganger skal du ta deg gode pauser på veien. Kroppen mørbankes av dette som av ingenting annet; særlig knær og ankler er utsatte.

Det går en usynlig grense mellom bratt - og for bratt - som er vanskelig å definere men av største betydning å forstå. Forskjellen ligner på det skille klatrere gjør mellom subjektiv og objektiv fare. Subjektiv fare bare ser farlig ut. Objektiv fare kan se ufarlig ut, men er virkelig farlig. Min far tok en gang familien i tau over et slakt svaberg som skrånet sakte utover til et flere hundre meters loddrett stup. Svaet var bredt og behagelig å gå, og ufarlig ut, inntil min søsters føtter forsvant under henne på en våt, mosevokst passasje og hun fôr ut, på vei mot den sikre død. Tauet fanget henne fint, og ingenting skjedde, men det var en lærepenge ingen av oss glemte.

Når det gjelder bedømmelsen av hva som er for bratt, er det noen enkle fakta man må forholde seg til. For det første, ting ser alltid brattere ut når du ser dem nedenfra. For det andre, ting ser alltid brattere ut når du ser dem en face. For det tredje, når du går en bratt nedgang ovenfra, ser du sjelden mer av veien foran deg enn et lite stykke av gangen. Derfor lønner det seg å utnytte høydemetrene til å gå i sikksakk mellom utsiktspunkter, hvor du kan se lenger frem og velge en riktigere vei. Nedgangen til Bødalssetra fra Bings Brekuppel på Jostedalsbreen ser vertikal ut når du ser opp fra setra, og ovenfra ser du ingenting - men ruta er forholdsvis lett å finne hvis du jevnlig går frem for å se og følger de få linjene som står om turen i Til Fots. Nedgangen er bratt, men subjektivt er den ikke for bratt. Objektivt kan den imidlertid fort bli det - for det er bare én vei ned. Det er ingen spøk å havne her i tåke eller nattestid. Hvis du går feil har du seriøse problemer. Det er ikke lenge siden en ung mann døde slik.

I mindre skala vil de fleste som går i fjellet før eller siden befinne seg et sted som er "objektivt bratt" - det vil si, hvis du faller her, vil du slå deg kraftig. I slike situasjoner er det greit å huske noen enkle leveregler:

Hold kroppen vertikal når du står eller går i bratte heng. Hvis du lener kroppen inn mot veggen, skyver du samtidig føttene ut fra veggen og risikoen for å falle øker. Dette er særlig viktig når du går på bratt snø, hvor underlaget du står på kan gi seg relativt lett.
Sett hele fotsålen (eller så mye av den som mulig) i bakken når det er bratt. Dette øker friksjonen og reduserer risikoen for utglidning. Dette er særlig viktig når du er tvunget til å gå glatte passasjer.
Husk at du har en sekk på ryggen, som stikker lengre bakover og oppover enn din egen kropp. Når du beveger deg på smale hyller eller går under et overheng eller en gren, kan sekken slå borti, og du kan miste balansen.
 
Glatt og farlig
Klatrere pleier å si at det farligste i fjellet ikke er stupene men vegetasjonen. Sten, selv bratt sten - så lenge den er tørr og fast - gir pålitelig støtte under føttene, mens gress og mose kan være såpeglatte eller så løse at de gir etter når du trår på dem. Selvfølgelig skal du være forsiktig på kanten av stupet, men det er enda viktigere å ta deg i akt på steder som kan se ufarlige ut, men hvor undergrunnen er glatt.

Hva er glatt? Det kan man ikke alltid se (og hvis du er i tvil, gå forsiktig), men her er noen generelle ting du kan se etter:

Mose og lav på sten kan være fin å gå på så lenge den er tørr, men livsfarlig når den blir våt. Se særlig opp for tynne lag av svart mose - slik mose er forøvrig så tynn at den ofte ikke er glatt hvis fjelloverflaten under er tilstrekkelig ru. Prøv deg forsiktig frem, og vær oppmerksom på endringer i både stenens konsistens og mosens tykkelse. Husk, friksjonen under dine føtter øker hvis du trår ned med hele fotsålen samtidig.

Nesten all vegetasjon kan være glatt - nok en gang særlig hvis den er våt. Vær forsiktig med å trå på hyller i fjellet som kun består av planter og jord. Det hele kan løsne og seile utfor. Hvis det har regnet mye, skal du være særlig forsiktig, da gjennomvåt jord selv er glatt og lettere gir etter. Pass også på i bratte, gresskledte skrenter. Gresset legger seg i parallelle striper nedover bakken, og selv når det er tørt gir disse nesten ingen friksjon under dine føtter.

Løsmasser, for eksempel sand og småsten, skal du også følge med på. Et tynt lag av sand eller jord på svaberget kan sende deg i bakken selv på flatmark, og i dette tilfellet øker faktisk faren når undergrunnen er tørr. Bank av støvlene hvis du har gått lenge i sand, så slipper du å bære med deg faenskapen i sålesporene.

Mer generelt, når det er sten omkring (og det er det jo som regel), gjelder det å lære å skjelne mellolm faste og løse stener. Løse stener har ofte mindre mose og lav på seg, eller de kan vise nakne striper som antyder at stenen nylig har forskjøvet seg (det samme gjør åpne sprekker mellom en sten og jorden omkring den). Det faktum at en sten er stor og tung er ikke i seg selv noen garanti for at den ikke kan bevege seg. Jeg har et par ganger satt stener på nærmere en tonn i bevegelse ved å trå på dem (det var uhyggelig som bare det, men ufarlig, da stenen bare vippet mellom to stabile punkter). En stabilt vippende sten trenger ikke å være farlig. Bare bli stående og la den vippe. Det du skal være oppmerksom på er stener som vipper over eller raser ut - og slike finner du flere av i ung ur og i bratte skrenter. Husk også at stien selv kan produsere løse stener, når vann renner i tråkket og vasker vekk torva som holdt stenene på plass.

Snø er normalt ikke glatt - men den kan bli det når overflaten blir hard og isete og du ikke klarer å sparke trinn - eller omvendt, når snøen er grovkornet, våt og løs, og trinnene raser sammen under din vekt. Her som ellers gjelder det å følge med på hvordan snøen endrer seg, og snu og prøve en annen vei hvis det ser truende ut. Husk å banke snøen ut av støvlesporene når du trår i land - snø mot fjell kan være glatt som olje.

Glatt blir det ofte også under vad. I mange elver vokser det et tynt lag med alger på stenene, og hvis laget blir tykt nok kan det faktisk være en hjelp når du vader barbent, da det legger seg som et mykt teppe rundt stenene og beskytter dine føtter. Men først og fremst er algene glatte. Trå derfor forsiktig, føl deg frem med føttene, og legg ikke vekt på benet før du vet at det står sikkert.

Til slutt, det er ofte glattere i skogen enn på snaufjellet, og selv om det er vanskeligere å falle langt her er det plenty av muligheter for å slå seg helseløs. Vær særlig oppmerksom på glatte røtter i stien. De kan være vanskelige å se. De verste fallene jeg har hatt har vært forårsaket av røtter.

Hva gjør du hvis du faller?

Pass på hodet. Ta deg for med hender og føtter. 
Husk du har en sekk på ryggen som er god å falle på. Det er bedre å falle på ryggen enn på maven.
Hvis du begynner å skli, på snø eller i bratte skrenter, skal du kaste deg om på maven og spre ben og armer fullt ut. Dette gjør du av to grunner: For hurtigst mulig å bremse fallet med størst mulig kroppsfriksjon. Og for å unngå at du begynner å rulle, for når du først begynner å rulle er du nesten umulig å stanse.
  
Når undergrunnen er usynlig

Jeg elsker bregner. De er arkaiske planter fra en fjern tidsalder, og da jeg første gang reiste til den sørlige halvkule og fikk se bregnetrær (fire-fem meter høye) var det som å titte inn i en verden vi bare kjenner fra fossiler. I Norge finnes ikke bregnetrær, men det finnes mange bregnearter - og noen av disse vokser deg til langt over knærne og dekker undergrunnen i hundrevis av meter med et sammenhengende lysgrønt teppe som duver og suser i vinden.

Det er et vakkert syn, men det er ikke noen spøk å gå i, for eksempel hvis bregnene dekker uregelmessig og glatt ur og skrenten du går i skråner bratt ned til siden. Da kan selv jeg forbanne bregner.

Men bregner er ikke det eneste som kan tildekke undergrunnen og vanskeliggjøre ferdselen. Høyt gress gjør samme nytten. Det gjør også vidjer og kratt og klynger av dvergbjerk.

På en tur i Østjotunheimen, som vel kan betegnes som en av de meget få større tabbene som min far gjorde på en familietur, satte vi av sted i regnvær over en bred, plan slette (den så fin ut på kartet!), som viste seg å bestå av talløse lave morenerygger omgitt av små myrer og vann som var overvokst med absolutt alt som kunne tenkes å dekke undergrunnen til og gjøre den usynlig. Vi falt i vannet mange ganger, ble spist av mygg, skar oss på skarpe kvister, og var gjennomvåte og dødsslitne innen vi kom frem mange timer senere til den andre siden av sletta.

Hvis du må gå i slikt terreng, og det må du sikkert før eller siden, er det bare ett råd å gi: Gå forsiktig, brett vegetasjonen til side om mulig, kjenn etter undergrunnen med foten før du setter den ned. Hva som helst (glatte stener, myrpøler, skarpe kvister, dype hull, bekker) kan skjule seg under den bølgende overflaten, så ta det med ro!

Til slutt må nevnes en særlig form for usynlig undergrunn. Vi hadde gått i to uker gjennom Jotunheimen og endt opp på Turtagrø, hvor vi gikk på rommet for å skifte og vaske oss, og kom glade og fornøyde ned til middag i rene klær og på sokkelesten. Jeg hadde ikke falt en eneste gang under den til tider meget krevende turen, men i den nylakkerte trappa fôr bena ut fra under meg og jeg slo korsryggen i et trappetrinn så jeg hadde vondt i flere uker. Jeg har sett det samme skje med andre: De kommer til "sivilisasjonen" og gjør idiotiske ting. De "ser" ikke undergrunnen.


Neste side