Finn Sivert Nielsen Anthropologist
Home Search Contact På norsk

E t t e r    i s e n
e t    r o m a n p r o s j e k t
Etter isen – Home Kapittel 1 Kapittel 2

Jeg har jobbet i mange år med et stort romanprosjekt, og det ser ut til å gjenstå mange år til med arbeid før det antas for publikasjon eller jeg kapitulerer og selvpubliserer hele greia på nettet. Her gjengir jeg bokens første to kapitler - i den form de befant seg per januar 2018. NB! Ny versjon ute!

NB! Kapittel 1 er til dels sterkt redigert siden første gang det ble lagt ut på denne siden.