Kurs i kvalitative metoder, fjerde semester

Forår 2004

Ved Michael Whyte og Finn Sivert Nielsen

Gå til kursets hjemmeside


Eksamensform: Kurset afsluttes med et 4. semesters metodeprojekt, som består af en række øvelser, der udmunder i en rapport. Rapporten tager udgangspunkt i kurset og i de studerendes eget materiale.
Rapportens længde er 20 sider, samt 5 sider pr. ekstra studerende i gruppen.
Som bilag til rapporten, inkluderes synopsis, feltrapport, konference-abstract og teksten til konference-indlægget

Rapporten bedømmes efter 13-skalaen af underviserne og en ekstern censor. Efter bedømmelsen har de studerende ret til en mundtlig redegørelse fra underviseren, hvor rapportens kvaliteter gennemgås og karakteren begrundes.

Eksamenstilmelding
Tilmelding via internettet i uge 12-14

Eksamen: Rapporten afleveres i receptionen senest fredag d. 11.6.04 kl. 14.00 i 3 eks. (4 eks. hvis opgaven må stå på biblioteket.)


Eksamensfordringer

6 marts, 2000

Rapport over 4. semesters metodeprojekt
Basis for evaluering/karaktergivning

Rapporten skal skrives på basis af både litteratur (kursets pensum samt evt.. selvvalgt litteratur) samt på basis af erfaringer fra feltarbejdsøvelsen (feltarbejdet og analysen af feltarbejdsdata).

Den skal vise evner til at integrere en litteraturbaseret indsigt i kvalitative metoder i antropologien med egne erfaringer og refleksioner.

Inddragelsen af en begrænset selvvalgt litteratur - vedrørende feltet, teorier eller metoder - kan være en fordel, men hovedvægten i opgaven burde ligge i samspillet mellem kursets pensum og erfaringer fra undersøgelsen.

Indhold

Rapporten skal dække følgende emner - dog ikke nødvendigvis i denne rækkefølge eller med disse overskrifter:

Praksis - en redegørelse for feltet og undersøgelsen
undersøgelsens formål (problemstilling)
kort beskrivelse af feltet
evt. omformulering af problemstillingen (og hvorfor)
de opnåede resultater
 
Kvalitative metoder og deres brug i antropologien - en klar og afbalanceret diskussion af metodevalg
en generel viden om kvalitative metoder og deres betydning for antropologien
en vurdering af de i undersøgelsen anvendte metoder ud fra et bredt kendskab til forskellige metoder
 
Metoder og resultater - en kritisk diskussion af de valgte metoder i forhold til undersøgelsens formål
en kritisk diskussion af de valgte metoder i forhold til undersøgelsens formål og feltets særlige natur.
en diskussion af de etiske aspekter, der har været relevante at overveje i forbindelse med det valgte emne og selve undersøgelsen