Kursus i kvalitative metoder
Fjerde semester, foråret 2004
!! NB Sidens innhold kan endres uten varsel NB !!
 
 

Diverse ressurser
Råd til den kommende feltarbeider

Klik her for å lese eksamensrapporter skrevet av studerende på 4. semesters metodekurset i 2000 og 2001.