Kurs i kvalitative metoder, fjerde semester

Forår 2004

Ved Michael Whyte og Finn Sivert Nielsen

Gå til kursets hjemmeside


Om feltarbejdet

Feltarbejdet vil foregå i uge 13-16. Dere kan velge om dere vil gjøre feltarbeid i påskeferien eller ikke, men feltarbeidet skal, om det ikke er særlige grunner til annet, vare i 3 uker.

Vi fordrer av dere at dere skal kombinere minst to forskjellige metodiske tilnærminger i deres datainnsamling, og at én av de to alltid skal være deltagende observasjon. Med dette menes ikke at dere skal praktisere "deltagende observasjon" av og til og f.eks. "intervjuer" andre ganger. Deltagende observasjon er strengt talt mer en generell holdning til felten enn en spesifikk metodisk prosedyre. Poenget er at man alltid og i alt man gjør samler data. Når man intervjuer, f.eks. er man klar over at man faktisk samhandler med intervjuobjektet, og at det er langt mer som foregår i intervjusituasjonen enn bare det som blir sagt.