Kurs i kvalitative metoder, fjerde semester

Forår 2004

Ved Michael Whyte og Finn Sivert Nielsen

Gå til kursets hjemmeside


Undervisningsform: Kurset er en kombination af teori, øvelser, undervisning og hjemmeopgaver. Første del af kurset består af et undervisningsforløb, som introducerer de studerende til forskellige antropologiske metoder. I anden del af forløbet afprøver de studerende metoderne i praksis.
Kurset indeholder en introduktion til litteratursøgning på Det Kongelige Bibliotek.

Formål: Kurset er en indføring i antropologiens metodiske begrebsapparat og baggrunden for anvendelsen af kvalitative metoder. Kurset lægger vægt på at se forskningsprocessen som en helhed.

Indhold: De studerende deles på to hold, der fokuserer på henholdsvis "rum" og "mad". Disse vil fungere som overordnede feltarbejdstemaer. De første 6 uger af kurset består af to sæt af forelæsninger (1) i generelle feltmetoder og (2) i de to tematiske specialiseringer. Derefter begyndes en forskningsproces, som er et projektarbejde. De studerende opdeles i grupper på 3 og afprøver her alle trin i den antropologiske forskningsproces:

Undervisningssprog: Kun dansk