Kurs i kvalitative metoder, fjerde semester

Forår 2004

Ved Michael Whyte og Finn Sivert Nielsen

Gå til kursets hjemmeside

DEL 1
Uge Tirsdag Torsdag
Uge 7 Forelæsning 1: Forholdet mellem kvalitative og kvantitative metoder
Auditoriet kl 10-12

Inddeling i mad- og rum-grupper

Efter forelesningen:
Orientering om feltarbejdsmulighed i marketing-firma

Forelæsning 2: Positionering, refleksivitet, adgang til felten
Auditoriet kl 10-12

 

Efter forelesningen:
Orientering om feltarbejdsmulighed på Dannerhuset

Uge 8 Forelæsning 3: Deltagelse og subjektivitet
Auditoriet kl 10-12

Feltarbejdstemaer - kl 9-11
Hjælpelærere møder grupper - kl 11-13

Mad 1 - Auditoriet
Rom 1 - Lokale E24B

Hjælpelærere møder grupper: identifikation af mulige emner og felter

Uge 9 Forelæsning 4: Interviews: ord og kategorier
Auditoriet kl 10-12
Feltarbejdstemaer - kl 10-12

Mad 2 - Auditoriet
Rom 2 - Lokale E24B

Uge 10 Feltarbejdstemaer - kl 10-12

Mad 3 - Auditoriet
Rom 3 - Lokale E24B

Hjælpelærere møder grupper:
Mad, hold A - Lokale 013 kl 12-14
Rum, hold A - Lokale 007 kl 12-14
Mad, hold B - Lokale 013 kl 14-16
Rum, hold B - Lokale 007 kl 14-16

Hjælpelære møder grupper: emner færdigformuleres, feltarbejdsaftaler

Feltarbejdstemaer - kl 10-12

Mad 4 - Auditoriet
Rom 4 - Lokale E24B

Uge 11 Forelæsning 5: Projektdesign
Auditoriet kl 10-12

 

 

OUTPUT: Feltarbejds-synopsis (nesten ferdig)

Projektdesign workshops - v/Finn og Michael:

Feltarbejdsgrupper fremlegger synopsis, kort opposition (vekt på metode)

Mad, hold A - Lokale 013 kl 10-12
Rum, hold A - 5te sal kl 10-12
Mad, hold B - Lokale 013 kl 13-15
Rum, hold B - 5te sal kl 13-15

Uge 12 Forelæsning 6: Inden man tager på feltarbejde: Nødvendige refleksioner over kontekst og fagetik
Auditoriet kl 10-12

 

OUTPUT: Feltarbejds-synopsis (ferdig)

Ferdig synopsis fremlegges og diskuteres (etiske, stedsspecifikke problemer)

Mad, hold A - Lokale 013 kl 10-12
Rum, hold A - 5te sal kl 10-12
Mad, hold B - Lokale 013 kl 13-15
Rum, hold B - 5te sal kl 13-15

Hjælpelærere deltager

 

DEL 2

Uge

Aktivitet

Noter

Uge 13-16

 

FELTARBEJDE

Hjælpelære yder vejledning til hver feltarbejdsgruppe (max 4 timer)

Uge 17

Mandag d. 19.4

Plenum: Tilbage fra felten (MW/FSN)

Tid: 12-14
Sted:
Auditoriet

Feltrapport drøftes og konference ideen præsenteres

 

OUTPUT: Feltrapport (max 1 side) leveres til hjælpelære samt MW / FSN senest 23.04 kl 16

Uge 18

Tirsdag d. 27.4

Seminar: Fra felt rapport til konference (MW/FSN)

Mad, hold A - Lokale 013 10-12
Rum, hold A - Lokale 007 10-12
Mad, hold B - Lokale 013 13-15
Rum, hold B - Lokale 007 13-15
 

Feltrapporter præsenteres og konference emner og procedurer (herunder form for abstrakt) drøftes med MW og FSN.

Uge 19-20

Skrive konference oplæg

OUTPUT: Konference abstrakt
Leveres til MW / FSN senest 13.05 kl 16

Uge 21

Tirsdag-Onsdag d. 18-19.5 - begge dage: 9-16
Tirsdag: Auditoriet, Frederiksholms kanal 4
Onsdag: Vester A 21, i Vestergade 10 opgang A, 2. sal

Rom og Mad konference 

OUTPUT: Præsentation af feltarbejdsresultater

MW, FSN og hjælpelære deltager som ’discussants’

Uge 22-23

Mandag d. 24.5

Plenum: Eksaminations-rapport (MW/FSN)
(og evaluering af kurset)

Tid: 12-14
Sted:
Auditoriet

 
EKSAMINATIONSRAPPORT SKRIVES

Feltarbejdsgrupper vejledes af MW/FSN efter aftale (max 1 time)

OUTPUT: eksaminationsrapport afleveres fredag d. 11.06 kl 14.00
Synopsis, feltrapport og konferance-abstract vedlegges rapporten som appendix