Courses and course materials

Finn Sivert Nielsen, social anthropologist

Courses - home

Applications and methods

FSNielsen - home

Teaching resources on the history of anthropology
  
Antropologiens historie på én side (diagram)
Format: .pdf - Size: 104 K
Antropologiens faghistorie på én side (forenklet diagram)
Format: .pdf - Size: 83.3 K
Begreper, skoler og forskere i antropologiens historie frem til 1950
Format: .doc - Size: 23.5 K
Humoristisk antropologihistorie frem til 1950
Format: .html - Size: 20.5 K
Evolusjonisme og kulturhistorie i den 19. århundre (diagram)
Format: .pdf - Size: 50.7 K
Den materialistisk-praktiske revolusjon i britisk og amerikansk antropologi 1950-70 (diagram)
Format: .doc - Size: 32.3 K
Utvalgte navn, påvirkninger og begreper i overgangen mellom 1800-tallets og 1900-tallets antropologi / sosiologi (diagram)
Format: .pdf - Size: 64 K
Utviklingen av idéen om "kollektiv bevissthet" fra tysk romantikk og frem til ca. 1950
Format: .pdf - Size: 50.6 K
Oppsummering av antropologiens historie etter 1950
Format: .doc - Size: 24 K
Utviklingen av symbolsk antropologi (skissemessig digram)
Format: .doc - Size: 30 K
Socio-Cultural anthropology, from 1920 to 2000 (schematic timeline)
Format: .html - Size: 41.9 K
Mini-faghistorie: sentrale retninger og skoler i antropologien
Format: .html - Size: 77.8 K