Finn Sivert Nielsen Sosialantropolog
Hjem Søk Kontakt In English

B e s t i l l    e n   o v e r s e t t e l s e  
Oversettelse – Home Eksempler Bestill oversettelse

Hva oversetter jeg?

Engelsk-til-norsk – Norsk-til-engelsk

Siden jeg er flytende i begge språk og har oversatt mye mellom dem og i mange genre, er jeg i stand til å påta meg et bredt spektrum av oversettelsesoppdrag.

Dansk-til-engelsk – Svensk-til-engelsk

Etter å ha levd og jobbet ni år i Danmark oversetter jeg fra dansk til engelsk nesten like flytende som fra norsk. Jeg oversetter også rimelig flytende fra svensk. Jeg oversetter ikke til svensk eller dansk.

Russisk-til-norsk – Russisk-til-engelsk

Jeg oversetter enkle russiske tekster uten problemer. Mer komplekse dokumenter kan jeg også påta meg, men jeg kan ha behov for å konsultere med en innfødt russisktalende. Jeg er en habil oversetter av narrative tekster (klikk her for å se et eksempel).

Tysk-til-norsk – Tysk-til-engelsk

Jeg oversetter korte tyske tekster (f.eks. sitater innebakt i engelske tekster). Lengre tekster uten spesialiserte ordforråd kan også vise seg mulige.


Honorar

Mine oversettelseshonorarer følger satsene til NFF (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening). Disse utgjør p.t. (Januar 2018) 205,12 NOK per 1000 tegn (inklusive tegnsetting og mellomrom) i den ferdige oversettelsen (for oppdaterte satser, klikk her). I tilfelle det blir snakk om tekster som krever research utenom det vanlige, eller jeg må jobbe med korte tidsfrister, vil jeg legge på satsene noe, avhengig av hvor mye ekstra tid og arbeid det blir tale om. Det sammen gjelder korte, ikke-narrative tekster som krever uvanlig stor nøyaktighet (f.eks. formelle avtaler, tidsplaner, skilt, spørreskjemaer, reklametekster, poesi).


Å bestille en oversettelse

For å forhøre deg om eller bestille en oversettelsesjobb, send meg en epost hvor du kort beskriver teksten (lengde, tema, vokabular, tidsfrist), så vil jeg ta kontakt med deg snarest. Komplekse prosjekter kan innebære utvidede konsultasjoner om betingelser og fremgangsmåter.