Kurs i kvalitative metoder, fjerde semester

Forår 2004

Ved Michael Whyte og Finn Sivert Nielsen

Gå til kursets hjemmeside


!! Vigtige beskeder !!

Dato Besked
20.04.2004 Hjemmesiden er nå oppdatert med utvidet og korrigert informasjon om feltrapporten, konferanse-abstractet og selve konferansen. Merk særlig avsnittet om hvordan og hvornår abstractet skal avleveres!
Innleveringsfrist for eksamensrapporten er også korrigert: Den riktige dato er d. 8.6.
16.03.2004 Hjelpelærernes emails er nå lagt ut på nettet (se direkte link fra forsiden!).
20.02.2004 Mad- og rumgruppene er nå inndelt i to hold hver: Mad hold A & B og Rum hold A & B.
Se feltarbejdsgruppesiden for en oversikt over hvem som tilhører hvilket hold!!
Dere skal møte i disse holdene på følgende datoer: Tirsdag 2.3, Torsdag 11.3, Torsdag 18.3, Tirsdag 27.4.
Se undervisningsplanen for detaljer om lokaler og tidspunkter!!
19.02.2004 Hjemmesidens forside er omorganisert, slik at de "specielle feltarbejdstilbud" (Litauen, Dannerhuset, Research International) nå befinner seg på en egen side, som er tilgjengelig fra linken: "Specielle feltarbejdstilbud" på forsiden.
19.02.2004 Det er nu lagt ut enda én "mad-opgave" fra 2001. Den første (se nedenfor) er dessuten satt i en litt mer leselig font!
18.02.2004 Det er nu lagt ut én "mad-opgave" fra 2001 (se i samlingen av tidligere eksamensrapporter - den nederste link på forsiden). Det vil i de kommende dager bli lagt ut ytterligere 2-3 andre "mad-opgaver" på samme sted. Følg med!! 
18.02.2004 Michael Whytes forelesningsnotater til d. 17.2 er lagt ut på hjemmesiden. De er tilgjengelige fra linken "Diverse ressurser - forelesninger, links etc." på forsiden. 
17.02.2004 Det er laget en foreløpig liste over feltarbeidsgruppene, fordelt på "mad" og "rum". Listen er tilgjengelig fra forsiden.
17.02.2004 Viktigt!! Ad forelesningen d. 19.2:
(1) Forelesningen begynner kl. 10.15.
(2) Dere skal for første gang møte i "mad" og "rum" gruppene (se listen over feltarbeidsgrupper for å finne ut hvilken gruppe du tilhører). "Mad" møter i auditoriet, "rum" i lokale E24B.
(3) Forberedelse: Les de første tekstene i hhv. "mad" og "rum" kompendiet. 
12.2.2004 Det er opprettet særlige sider for beskjeder og information om feltprosjektene på Dannerhuset og i Research International. Linkene er tilgjengelige fra kursets hjemmeside (forsiden).
12.2.2004 Det er avtalt tid og sted for et besøk på Dannerhuset for alle grupper som er interessert i prosjektet der. Klikk her for detaljer.
10.2.2004 Jeppe Linnets Powerpoint presentation om feltarbeid i Research International er lagt ut på sitet. Klik her for å se den.
10.2.2004 Jeppe har gitt beskjed om at han kan motta maksimum 3 - tre - grupper.