Finn Sivert Nielsen Sosialantropolog
Hjem Søk Kontakt In English

B e s t i l l    k o n s u l t a s j o n
Ekspertise – Hjem Curriculum vitae Bestill konsultasjon

Hva kan du spørre meg om?

Antropologi

Jeg kan gi velinformerte svar på en bred vifte av spørsmål med tilknytning til antropologi – inklusive, men ikke begrenset til, sentrale begreper og ideer (kultur, identitet, etnisitet, kulturrelativisme, interkulturell kommunikasjon, rollespill, osv.), teoretikere (Bourdieu, Barth, Lévi-Strauss, Malinowski, Foucault, Goffman, Marx, Bateson, Mead, Durkheim, Weber, Simmel, Mauss, Boas, osv.), fagretninger (postmodernisme, prosessanalyse, funksjonalisme, strukturalisme, marxisme, osv.), metodiske tilnærminger (deltagende observasjon, uformelle intervjuer, extended case metode, kontekstuell analyse, osv.) og vanlige forskningstemaer (slektskap, kjønn, økonomisk, politisk og symbolsk antropologi, modernisering, globalisering, urban antropologi, peasant-studier, osv.). Siden jeg selv ikke hører hjemme i noen spesiell skole eller retning, kan du være sikker på at mine svar vil være så upartiske og åpensinnede som jeg klarer å få dem.

I tilfelle jeg selv ikke kan svare på spørsmålet ditt, kan jeg nesten sikkert gi deg en pekepinn videre til andre du kan kontakte, siden jeg er godt kjent med de norske og nordiske antropologiske fagmiljøene, og i noen grad også internasjonalt.

Russland og Øst- / Sentraleuropa

Min primære ekspertise innenfor denne regionen ligger i Russland, spesielt det urbane Russland, og, enda mer spesielt, det urbane Sovjet-Russland, som jeg har hatt intim og direkte kontakt med, og hvor jeg har gjort langtids-feltarbeid. Her som ellers er min kunnskap primært av det antropologiske slag, dvs. “grasrotkunnskap” om hvordan “livet på gata” blir (eller ble) opplevd av vanlige mennesker.

Utenfor Russland, har jeg (dels gjennom ulike nettverksprosjekter, dels ved lesning, og dels gjennom intensiv veiledning av mine mange MA- og doktorgradsstudenter) relativt god, om mindre uttømmende kunnskap om mange deler av det “postsosialistiske” Europa. Grovt sett er min kunnskap bedre jo lenger nord man kommer: jeg er ganske godt kjent med de baltiske landene, langt mindre kjent med Balkan.

I tilfelle jeg selv ikke kan besvare dine spørsmål, har jeg et stort nettverk av lokale forskere som er engasjert i studier av deres lokale omgivelser, som jeg kan formidle kontakt med hvis dine interesser er seriøse.

Gjennom flere år har jeg spilt en aktiv rolle i å støtte de fremvoksende antropologiske akademiske miljøene i Øst- og Sentraleuropa (særlig i Baltikum), og enhver med interesse for slike temaer vil utvilsomt ha nytte av å konsultere meg.


Honorar

Mine svar kan gis enten i form av (a) et kort svar på din epost, (b) en oppfølgende korrespondanse per epost, (c) en skriftlig rapport, eller (d) et eller flere personlige møter.

Har du et enkelt spørsmål som kan besvares der og da, eller hvis jeg umiddelbart kan henvise deg videre til noen andre, tar jeg meg ikke betalt for tjenesten. I alle andre tilfeller fakturerer jeg deg for hver time med arbeid jeg legger inn i svaret, uansett om timen brukes på korrespondanse, forberedelse, rapportskrivning eller personlige møter. For tiden tar jeg 450 NOK per arbeidstime.


Bestill konsultasjon

For å stille et spørsmål, bare send meg en epost. Foruten spørsmålet selv bør din henvendelse inneholde en antydning om hvor detaljert et svar du trenger. Jeg vil svare så fort som mulig, fortelle deg om jeg kan gi et meningsfullt svar, og (avhengig av hvor omfangsrikt et svar du ønsker) gi et estimat av hvor mye det vil koste. Vennligst formuler ditt spørsmål så kort og klart som mulig, så jeg slipper å kaste bort din tid med å forsøke å forstå hva du spør om!