Finn Sivert Nielsen Sosialantropolog
Hjem Søk Kontakt In English

E k s p e r t i s e
Ekspertise – Hjem Curriculum vitae Bestill konsultasjon

Jeg er antropolog, utdannet i Norge på 1970-80-tallet, i et akademisk miljø påvirket av Fredrik Barths praktisk orienterte versjon av britisk sosialantropologi, men også av en lang rekke andre ideer som verserte på denne tiden. Gjennom hele min karriere har jeg vært inspirert av en blanding av praktisk orientering og eklektisisme, og jeg har kultivert et bredt spektrum av interesser innen antropologien og fagets nabodisipliner. (Klikk lenken til min CV ovenfor for nærmere detaljer.)

Parallelt med mine antropologiske interesser har jeg hatt et langsiktig engasjement i russisk språk, kultur og samfunn. I årene rundt 1980 fikk jeg oppleve forholdene i Sovjetunionen nær innpå kroppen; senere utvidet jeg mitt fokus til det bredere studium av postsosialistiske samfunn. Jeg har spilt en nøkkelrolle i flere betydningsfulle akademiske initiativer innenfor dette feltet, blant annet var jeg koordinator for og medstifter av Nordic and East / Central European Network for Qualitative Social Research (NECEN).

Jeg har et utvidet grunnfag i historie og har fortsatt å dyrke en levende interesse for historie, særlig europeisk, norsk og russisk historie. Jeg har også en vedvarende fascinasjon for andre historisk orienterte disipliner, blant annet lingvistikk, arkeologi, paleontologi, evolusjonsbiologi og geologi.