Finn Sivert Nielsen Sosialantropolog
Hjem Søk Kontakt In English

K o r t f a t t e t    b a k g r u n n
Expertise – Home Full CV Bestill konsultasjon

Akademisk bakgrunn og undervisningserfaring

Jeg har mellom- og grunnfag fra Universitetet i Oslo i henholdsvis russisk språk og litteratur, og historie, og dessuten mellomfag i sosialantropologi. Etter avsluttet Cand. Mag. studerte jeg sosialantropologi og fullførte magistergraden i 1987. Min avhandling var basert på feltarbeid (se nedenfor) og studier av sovjetisk etnografi og etnososiologi ved Statsuniversitetet i Leningrad (i 1978 og 1983), med vekt på etniske minoriteter i det nordlige Sovjetunionen (nentsy) og i Kaukasus (særlig Dagestan). En revidert versjon av min avhandling ble oversatt til russisk (av Aleksandra Livanova og Ekaterina Prokhorova) og publisert i Russland i 2003. Min skriftlige produksjon (på norsk og engelsk) inkluderer akademisk arbeid med fokus på generelle, teoretiske, empiriske og metodologiske, såvel som anvendte and administrative temaer, og journalistiske utspill i media. Min undervisningserfaring er utstrakt innen sosialantropologi og øst- og sentraleuropeiske studier og inkluderer forelesninger for mange slags publikum (profesjonelle forskere, studenter på alle nivåer, den brede offentlighet) fra 1980 fram til i dag. Jeg har vært hovedveileder for nærmere 40 hovedfags- og doktorgradsstudenter siden 1988, cirka halvparten av hvilke gjorde feltstudier i det tidligere Sovjetunionen eller det postsosialistiske Øst- og Sentraleuropa. Fra januar 1994 til desember 1998 var jeg førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø (fast ansatt fra mars 1995). I 1999-2007 var jeg lektor (førsteamanuensis) ved Institut for Antropologi, Københavns universitet, koordinator for instituttets Øst / Sentraleuropa forskningsgruppe (ECEG) og (2002-2007) av Nordic and East / Central European Network for Qualitative Social Research (NECEN). I 2008 ble jeg, av familiære og helsemessige årsaker, tvunget til å oppgi mitt liv som fulltids akademiker. Omkring 2012 begynte jeg gradvis å gjenoppta noen av mine akademiske aktiviteter som freelancer, og siden 2014 har jeg etablert meg som freelance oversetter og tekstarbeider (se nedenfor).

Kunnskap om det tidligere Sovjetunionen og Russland

Jeg studerte russisk i Oslo i 1974-76 og har siden 1978 vært på omtrent 35 besøk til ulike deler av den tidligere Sovjetunionen og Østeuropa. To besøk i Russland hadde en varighet på cirka seks måneder hver, resten var kortere (opp til seks uker). Under og mellom disse to lange oppholdene (i 1978 og 1983) gjorde jeg antropologisk feltarbeid, for det meste i Leningrad (St. Petersburg). Jeg behersker russisk godt og har arbeidet med litterære oversettelser fra russisk til engelsk og norsk flere ganger. jeg har reist mye i det tidligere Sovjetunionen, særlig i Kaukasus (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Dagestan). I 1983 tilbrakte jeg 4-5 uker i Dagestan hvor jeg gjorde feltstudier.

Kunnskap om USA

Jeg er halvt amerikaner siden fødselen, har snakket engelsk hele livet og har bredt personlig kjennskap til amerikansk kultur gjennom min amerikanske familie og regelmessige besøk siden jeg var barn. Jeg har reist i store deler av det kontinentale USA, med vekt på øst- og vestkysten. I 1989-90 gjorde jeg 12 måneders antropologisk feltarbeid i San Francisco. Etter hjemkomsten jobbet jeg i tre år som stipendiat ved Universitetet i Oslo på en Dr. Philos.-avhandling basert på dette oppholdet og mitt russiske materiale. Avhandlingen ble aldri fullført, men deler av den vil bli publisert for første gang på denne hjemmesiden i løpet av 2015.

Administrativ og journalistisk erfaring

I 1983-88 ledet jeg og var ansvarlig for den praktiske organiseringen av det tverrfaglige Forum for Sovjet- og Øst-Europastudier – en stilling som medførte en bredt vifte av aktiviteter. I samme periode redigerte jeg og var en hovedbidragsyter til et norsk (senere nordisk) populært tidsskrift for Sovjet- og Østeuropastudier (Forum Øst, senere Nordisk Øst-Forum) og av et nyhetsbrev til medlemmer av ovennevnte organisasjon. I 1996 var jeg instituttleder ved det senere Sosialantropologisk Institutt ved Universitetet i Tromsø. Mens jeg var i Tromsø ledet jeg også en pensumrevisjonskomité som gjennomførte en total reform av alle studieplaner og pensumlister for grunn-, mellom- og hovedfag ved instituttet. I mine år ved Institut for Antropologi ved Københavns Universitet innehadde jeg forskjellige midlertidige verv: f.eks. som IT og nett-koordinator, medleder av Studieplankomitéen og initiativtager til et større PR løft for instituttet.

Erfaring som oversetter og tekstarbeider

På midten av 1970-tallet ble jeg utdannet som tolk (norsk-russisk / russisk-norsk), men jeg har ikke praktisert på flere tiår. Senere på 1970-tallet oversatte jeg en novelle og flere dikt fra russisk til norsk som ble utgitt i antologier (til dels sammen med Astrid Bjønness). I løpet av min akademiske karriere har jeg oversatt og/eller redigert en lang rekke akademiske arbeider (inklusive mine egne). Gjennom veiledning av studenter på alle nivåer og deltagelse i akademiske publikasjoner har jeg oppnådd meget omfattende erfaring med tekstredigering og språkvask. Siden 2014 har jeg bygd opp et enmannsfirma som freelance oversetter og tekstarbeider. For mine hovedkunder hittil – Punkt Ø / Galleri F 15 (Jeløya / Moss) og Utviklingsfondet (Oslo) – har jeg oversatt, språkvasket og/eller redigert godt over 100 tekster av sterkt varierende karakter, lengde og vanskelighetsgrad. Det mest ambisiøse prosjektet så langt – en rekonstruksjon av den tapte norske versjonen av James Joyces brev til Ibsen på hans 73-årsdag – ble vist på Galleri F 15 i 2015 som en del av kunstneren Dora Garcias utstilling.