Finn Sivert Nielsen Sosialantropolog
Hjem Søk Kontakt In English

U n d e r v i s n i n g
Undervisning – Hjem Mine kurs Bestill et kurs

Jeg har undervist jevnlig i mer enn 30 år: kollokvier, seminarer, forelesninger og foredrag, forelesningsserier, konferanser, etc. Jeg har undervist studenter på alle nivåer, men også holdt populære presentasjoner for et bredere publikum, såvel som mer spesialiserte fremførelser, f.eks. for offiserer i hæren eller NGO-arbeidere. Min undervisning dekker antropologi (i vid forstand), postsosialistiske studier, russiske og sovjetiske forhold, samt kurser i skriveteknikk og feltmetode. Innen antropologien dekker min undervisning et svært bredt felt – et uttrykk for min eklektiske interesse for antropologisk teori, metode, faghistorie og praksis. Jeg har erfaring med nett-støttet læring og tilbyr en 90-minutters online forelesning om grunnleggende skriveteknikker, som har fått god omtale. Min online katalog av dokumenterte kurser (se ovenfor) utgjør per i dag ca. 35 titler.