Finn Sivert Nielsen Sosialantropolog
Hjem Søk Kontakt In English

K u r s    o g    k u r s m a t e r i a l e r
Undervisning – Hjem Mine kurs Bestill et kurs

Her har jeg samlet opp kursplaner, leselister, linksamlinger, studentpapers osv. fra kurser på universitetsnivå som jeg har holdt siden midten av 1980-tallet. Ytterligere materiale kan bli lagt til senere. Dokumentasjonens kvalitet varierer fra kurs til kurs, og noen, særlig eldre kurs har bare en leseliste og forelesningsplan.

Generell antropologi Europa med sine periferier Redskaper og metoder
Introduksjon til antropologien Introduksjon til Europas antropologi Feltarbeid og metode
Antropologiens historie    
Modeller og teorier Øst / Sentraleuropas antropologi Sammenligning
Antropologiens natur    
Kjønn og slektskap   Kontekstualisering
Teknologi    
Makt og utveksling   Antropologiske skrivekurs
Metafor og mening    
Økonomi Post-europeiske forhold Om å bruke Internett