Finn Sivert Nielsen Sosialantropolog
Hjem Søk Kontakt In English

B e s t i l l    e t    k u r s
Undervisning – Hjem Mine kurs Bestill et kurs

Hva underviser jeg om?

Skrivekurs

Skrivekurs i forskjellige formater kan arrangeres, fra en 45-minutters introduksjon eller en 90-minutters online forelesning (kontakt meg angående honorar for dette), til intensive dypdykk over flere dager eller kurs som løper over et helt semester med intensiv individuell oppfølgning. Dokumentasjonen for et intensivt skrivekurs jeg holdt sammen med min kollega Henrik Sinding-Larsen tilbake i 1989, kan du se her.

Engangs seminarer og forelesninger

Jeg kan holde korte introduksjonskurs om nesten ethvert tema innen sosial- og kulturantropologi, deriblant praktisk rettede minikurs i deltagende observasjon og antropologisk feltmetode. Et lettere bearbeidet manuskript til et slikt introduksjonskurs for elever på videregående skole over temaet "Hva er identitet?" kan leses her.

Regionalt, dekker jeg den tidligere Sovjetunionen, Russland og mye av den postsosialistiske region i Øst- og Sentraleuropa – for det meste fra et antropologisk, sosiologisk eller historisk perspektiv.

Intensive kurs og langtidskurs

Intensive kurs kan holdes over en periode på flere dager, med kursarbeid som pågår i opptil 8 timer per dag (med veksling mellom seminarer, forelesninger, gruppearbeid og studentpresentasjoner). Slike kurs har dypdykkets fordeler: de er raske og engasjerende.

Langtidskurs er typisk spredt over uker eller måneder, med sammenkomster en eller to ganger i uka med varighet 1-2 timer. Fordelen ved slike kurs er deres varighet. De gir studentene mulighet til å tenke gjennom sakene og stille gode spørsmål.

Ulike kombinasjoner av disse to grunnformene er også mulige, f.eks. med tre korte, intensive sesjoner spredt over et semester. Dokumentasjonen for det mest komplekse kurset jeg har undervist (designet av Michael A. Whyte) kan sees her.


Honorar

Undervisningshonorarer er av to slag: Betaling for den egentlige undervisningen, seminardeltagelsen etc., og betalingen for kursforberedelse. Jo mer kompliserte kursene blir, jo mer forberedelse er nødvendig.

Normalt regner jeg mine undervisningshonorarer i reelle arbeidstimer, uavhengig av om timene brukes til forberedelse eller undervisning. Jeg tar for tiden 450 NOK per time. I tilfelle det blir snakk om kompliserte kurs, kan et blokk-honorar heller enn timebetaling avtales.

NB! Dersom et prosjekt kanselleres av deg etter at vi har inngått avtale om det, vil jeg fakturere deg for eventuelle timer som allerede er gått med til forberedelse.


Å bestille et kurs

Hvis du vil diskutere en undervisningsjobb, send meg en epost som beskriver prosjektet kort (tema, kursets formål, publikum, format, budsjettmessige begrensninger). Jeg vil svare med en plan for hva jeg kan tilby innenfor disse rammene, og du må så godkjenne denne planen, eventuelt etter videre forhandlinger. Kompliserte prosjekter kan innebære mer utførlige konsultasjoner om betingelser og virkemidler før de avtales.