Teorihistorie
Institut for Antropologi, Copenhagen University
Finn Sivert Nielsen

Antropologiens historie - 1. og 2. semester

Viktige beskjeder

Dato

Beskjed
16.03 To viktige beskjeder til alle!!
1) Endringer i undervisningsplanen: Det har vært noen feil i den undervisningsplan som har stått på kursushjemmesiden. Disse er nå rettet. Vi har dessuten, p.g.a. sykdom, mistet en time. Og jeg har også besluttet å tilby en ekstraordinær forelesning. Det er derfor vesentlige endringer i undervisningsplanen: Siste forelesning er onsdag d.11.5, og det holdes to ekstraforelesninger, på tirsdag d.12.4 og tirsdag 3.5 - kl.15-17 i auditoriet. Klikk her for å se den korrigerte undervisningsplan!
2) Oppgaver til skriveøvelsen: Disse ligger nå klare på kursushjemmesiden. Klikk her for å se dem!
   
28.10 Deadline for skriveøvelsen er endret til: fredag 3.12.
28.10 Ad skriveøvelsen: Det er tilføyd fire konkrete oppgavespørsmål som dere kan velge å besvare (det er fremdeles lov å formulere spørsmålet selv).
08.09 Hjemmesiden er nå oppdatert med informasjon om skriveøvelsen (tilgjengelig fra forsiden).
08.09 På hjemmesidens forside (til venstre) finner dere en link som heter "Rettelser til grunnboken". Det anbefales at dere alle skriver ut denne siden og evt. gjør rettelsene manuelt i deres eksemplar av boken!