Finn Sivert Nielsen Sosialantropolog
Hjem Søk Kontakt In English

B e s t i l l    r e d i g e r i n g
Redigering – Hjem Mine tekster Bestill redigering

Hva slags redigering gjør jeg?

Korrektur

Som korrekturleser vil jeg gjennomgå din tekst, sjekke den for feil i staving, grammatikk og syntaks, passe på at meningen kommer klart fram, og at stilen du skriver i er tilpasset de temaer du tar opp og ditt publikum. Jeg vil ikke endre på meningen ved din tekst. I tilfelle meningen er uklar, vil jeg enten presentere deg for alternative tolkninger som du kan velge mellom, eller ta kontakt og be om klargjøring. Jeg kan korrekturlese de fleste tekster på engelsk og norsk.

Språkvask på engelsk eller norsk

Hvis du skriver på norsk eller engelsk som andre- eller tredjespråk er sjansene gode for at du vil gjøre feil. Noen ganger kan disse være trivielle, andre ganger kan de virke forvirrende eller komiske på en språkkyndig leser – eller de kan forvrenge meningen du vil ha fram. Uansett, feil språk gir dårlig inntrykk. Jeg kan språkvaske din norsk eller engelsk i formelle brev, på nettsider og skilt, i brosjyrer, søknader eller artikler, uten å endre din mening (utenom som beskrevet ovenfor, under Korrektur).

Strukturell redigering

Når jeg gjør en strukturell redigeringsjobb vil jeg lese gjennom din tekst og sende deg en rapport med forslag om større eller mindre reorganiseringer av tekstens struktur: forandring i rekkefølgen i dine argumenter, flytting av paragrafer, bruk av undertitler, klargjøring av begrepsbruk, sletting av kortere passasjer, osv. I strukturell redigering går jeg nærmere inn på meningen i teksten og kan foreslå endriner som påvirker substansen i det du sier, ikke bare måten du sier det på.

Full makeover og langtids-coaching

Når jeg gjør en full makeover av en tekst, kan jeg foreslå store endringer: omskrivning eller sletting av lengre passasjer, innskudd av argumenter som ikke er med i originalen, rettelse av faktafeil og feilfortolkninger. Jeg vil også gå løs på språklige feil av enhver art. Det sier seg selv at jeg bare kan tilby denne tjenesten fullt ut hvis teksten det er snakk om faller innenfor et av mine ekspertisefelter. Det samme gjelder langtids-coaching, hvor jeg følger opp din teksproduksjon med jevne mellomrom over en lengre tidsperiode (f.eks. 6 måneder). Tanken bak langtids-coachingen er å lære deg å skrive bedre, slik at tjenester som denne etter hvert blir overflødige.

Vennligst merk

Jeg tilbyr ikke strukturell redigering eller makeovers av eksamensbesvarelser eller avhandlinger som ikke allerede er blitt levert og karaktersatt. Jeg kan tilby langtids-coaching (veiledning, biveiledning) av avhandlingsarbeid, hvis – og bare hvis – dette er avtalt skriftlig med ditt studiested.


Honorar

Mine honorarer for redigeringstjenester er p.t. 450 NOK per arbeidstime, inklusive tid brukt på research, korrespondanse, telefonkonsultasjoner, rapportskrivning, såvel som den fysisk redigeringen av teksten. Reduserte priser for studenter kan avtales.


Å bestille redigering

For å bestille en redigeringsjobb, send meg en epost, hvor du beskriver teksten du vil ha redigert (tema, lengde, deadline) og hva slags redigering du vil ha utført. Jeg vil besvare din epost så snart som mulig, og vil så kanskje be om å få se på teksten før jeg påtar meg jobben. I tilfelle det blir snakk om full makeover eller langstids-coaching, kan det bli aktuelt å møtes personlig for å diskutere arbeidet i større detalj.