Finn Sivert Nielsen Sosialantropolog
Hjem Søk Kontakt In English

M i n e    t e k s t e r
Redigering – Hjem Mine tekster Bestill redigering

Jeg er en dreven kritiker av andres tekster, men også selv en ivrig skribent. Jeg har publisert mye av min skrevne produksjon på nett og i herværende versjon av denne hjemmesiden har jeg lagt ut en god del tidligere upublisert materiale. Katalogen nedenfor inneholder mer enn 40 titler, varierende i lengde fra noen få linjer til flere hundre sider, i format fra avisinnlegg til dikt, søknader, oversettelser, vitenskapelige papers, kapitler fra publiserte bøker, hele bøker, rapporter, osv. Til sammen skulle de gi et godt inntrykk av variasjonsbredden i stilartene jeg behersker, og derved i hva slags tekster jeg kan redigere.


1980 Marsj.
Dikt.
1981 Sovjetisk minoritetsforskning: to eksempler.
Antropolognytt, nr. 4, 1981.
1984 En stemme fra tausheten. Vladimir Vysotskij og Russland.
Forum Øst, Nr. 3, 1984.
1987 The Eye of the Whirlwind: Russian Identity and Soviet Nation-Building. Quests for Meaning in a Soviet Metropolis.
Oslo: Department of Social Anthropology.
• Preface to the Russian Edition (2003)
• Excerpt: Father Peter and Tolya (English and Russian versions)
• Appendix One: Fieldwork in the Soviet Union: An anthropological research project in early 1980's Leningrad (Copenhagen-Riga 2003)
• Appendix Two: Freedom Within - Authority Without: An exploration of certain Russian ideological figures (Copenhagen-Helsinki 2003)
1987 Korrupsjon i komparativt perspektiv.
Prøveforelesning til magistergraden Institutt for sosialantropologi, Universitet i Oslo, 24/2 1987.
1987 Vesten sett med russiske øyne - forbilde eller fiende?
Nordisk Øst-Forum, Nr. 2, 1987.
1987 The Post-European Condition.
Paper Presented at the Nordic Research Course in Soviet Foreign Policy, Sigtuna 1987.
1987 Forsøplingen av Skjærgårdsparken i Bamble kommune.
Rapport til Statens Forurensningstilsyn, November 1987.
1989 Rapport fra et skrivekurs ved Institutt for Sosialantropologi UiO, Våren 1989.
Konklusjoner og anbefalinger efter evalueringsmøte 2.3.89.
1989 In Worlds of Mirrors: Models of Complex Societies and Anthropological Complexity.
Unpublished manuscript.
• Table of Contents
• Introduction: In Worlds of Mirrors (skisse)
• Chapter One: The Morality of Mythical Worlds - Critical Reflections on Narrative Form
• Chapter Two: The Dual and the Real - Thoughts on an Essay by Claude Lévi-Strauss
• Chapter Three: What the Form Contains - Toward a Theory of Intention
• Chapter Four: Text to Texture - Recycling bits of Ricoeur, Bateson, and Marx
• Chapter Five: The Space Between - Lecture One in a Series on the Post-European Individual
• Chapter Six: Pyramid and Cloud - Chaos Theory as a Metaphor in Social Science
1990 America.
Poem.
1990-
1999
Broken bodies - Open minds: Studying the post-European condition.
Unpublished manuscript.
• Table of Contents
• Introduction
• Chapter One: Concentric Contexts
• Chapter Two: Playing Reality
• Chapter Three: Landscapes of Power
• Chapter Four: Territoriality and the Nation-State
• Chapter Five: The Logic of Collage
1993 How Anthropology? Oslo-antropologien ved en korsvei.
Antropress Xtra, Våren 1993.
1994 Soviet Culture, Russian Kul'tura.
Paper Presented at the First Nordic Conference on the Anthropology of Post-Socialism, Tromsø (Skibotn).
1994 Rapport fra Forskerkurset: Continuity and Change in Post-Soviet Societies.
(The First Nordic Conference on the Anthropology of Post-Socialism), Skibotn i Troms, 10.-12. oktober 1994.
1995 Sted og Meta-Sted: Mot en postmoderne teori om identitet.
Revidert versjon av paper ved Årsmøtet i Norsk antropologisk forening, Tromsø, Januar 1995.
1996 Anthropology in Norway: A Brief Introduction.
Written for ...
1997 Ethnographies of time; or, Been there, done that.
Poem.
2000 Hva er identitet?
Artikkel skrevet for dansk Operation Dagsværk, 2000.
2000 Going Away.
Poem (version 1).
2000 Going Away.
Poem (version 2).
2000 Post mortem en route.
Poem.
2000 9. mai 2000, Bedford.
Dikt.
2000 May 9th 2000, Bedford.
Poem (translated from Norwegian original).
2000 Det kunde blive nemmere lige med det samme: Om computere og deres interface med mennesker.
Ikke publisert.
2001 Models of Social Complexity - What is Theory?
Paper presented at the Magleås Seminar, Denmark, May 15th 2001.
2001 Bringing it all home. What can we expect from America's new war.
September 24, 2001. Unpublished.
2001 Contaminated waste.
Poem.
2001 'Fagets kjerne' - Innlegg på debattmøte om antropologiens formål i verden.
Institut for antropologi, Københavns Universitet, 27.11.01.
2001 Human - Object - Tool.
Paper read at the Institute of Anthropology, Copenhagen, November 18, 2001.
2002 Cultural networks and mediating elites: A very unfinished model of the informal circulation of cultural values in the Soviet Union, with some questions about the post-Soviet situation.
Paper presented at the Fourth Nordic Conference on the Anthropology of Post-Socialism, April 2002, Copenhagen, Denmark.
2002 Til verdens ende og tilbake. Antropologiens historie.
Bergen: Fagbokforlaget. (With Thomas Hylland Eriksen.)
• Bokens hjemmeside: www.anthrobase.com/Browse/home/hst/
• Kapittel 4. Ekspansjon og institusjonsbygging
• Rettelser til den norske førsteutgaven
A History of Anthropology.
London: Pluto Press. (With Thomas Hylland Eriksen.)
• Chapter 2. Victorians, Germans and a Frenchman
2003 Kommunismens ondskap og forenklingens tyranni.
Ikke publisert.
2003 Building anthropology: A historical sketch of the formative years of anthropology in the Nordic countries, with parallels to the situation in the Baltic countries today.
Lecture at the conference: Defining ourselves - Establishing anthropology in the Baltic states, Vilnius, Oct. 2-5, 2003.
2003  Mikhail Bulgakov: The Master and Margarita, Chapters One and Two.
Translated from the Russian by Finn Sivert Nielsen and Aleksandra Livanova.
2005 Ytringsfrihetens uutholdelige grenser.
En kritisk respons til den offentlige debatt i Danmark om Jyllandspostens publikasjon av 12 karikaturtegninger av Profeten Muhammed. Ikke publisert.
2005 Fjellet i Norge om sommeren.
Bilder og tekst.
2012 T. S. Eliot: Det øde land. Del 1: De dødes begravelse.
Oversatt fra engelsk av Finn Sivert Nielsen.
2015 Redskapet mellom menneske og verden. En tverrfaglig utforskning av redskapsbegrepet.
Søknad, 2015.
2015 Etter isen. Roman.
Kapittel 1 og 2.
2015 Påminnelsens mot.
Dikt.