SKRIVEKURS FOR HOVEDFAGSSTUDENTER
Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo, Vår 1989

Finn Sivert Nielsen og Henrik Sinding-Larsen

 
Program for kurset

Oppsummering - Første gang
Oppsummering og oppgaver - Andre gang
Oppsummering - Tredje gang

Rapport fra kurset

OM HVA? Kurset skal gi anledning til å fordype seg i problemer forbundet med praktisk skriveferdighet i noen uker. Opplegget er å betrakte som et eksperiment, så dere må være innstillt på at det kan bli en del prøving og feiling.

Det er særlig to problemer vi gjerne vil jobbe med: (1) Hvordan uttrykke seg godt? - i den grad form og innhold kan adskilles, er det altså formen vi er interessert i. Og (2) hvordan komme fra tanker, intuisjoner og data til et ferdig produkt? - vi vil altså utforske selve skriveprosessen.

FOR HVEM? Kurset er åpent for alle hovedfagsstudenter, men deltagelse er begrenset oppad til 15 personer.

HVORDAN DA? Arbeidet vil foregå dels i fellesforelesninger for hele gruppen, dels i mindre arbeidsgrupper, dels i studentorganiserte kollokvier og individuelt.

I løpet av kurset skal hver deltager gjøre ferdig et kort manuskript (5-10 sider) over et fritt valgt tema (en artikkel, en novelle, et kapittel i hovedoppgaven, en prosjektbeskrivelse). Ved påmelding skal en kort beskrivelse av dette temaet leveres. Denne vil bli distribuert til de andre deltagerne og diskutert i grupper første kursdag. En forutsetning for å være med på kurset er derfor at du på forhånd har bestemt deg for et eller annet tema du gjerne vil skrive noe om.

I tillegg vil det hver uke bli gitt en kortere individuell oppgave (1-2 sider) som vil bli diskutert i grupper, og dessuten en rekke "trim-oppgaver" som skal skrives mens vi sitter sammen.

NYTTIGE FAKTA

* Kurset går på mandager over fire uker, f.o.m. 6. t.o.m. 26. februar, fra 14.15 til 17.00. Sted: Seminarrom 321.

* Kurset vil være intensivt og arbeidskrevende.

* Deltagelse begrenses til maximum 15 personer.

* Skriftlig påmelding skjer senest mandag 30. januar til Finn Sivert (kontor 611). Sammen med påmeldingen leveres en maskinskrevet temabeskrivelse (se ovenfor) på max. 10 linjer til manuset du vil skrive ferdig i løpet av kurset. Tema velges fritt, men det ferdige manuset skal være på 5-10 sider.